Asiakaspalvelutehtäviin rekrytoitaville mahdollisuus liiketoiminnan ammattitutkintoon - Careeria

Asiakaspalvelutehtäviin rekrytoitaville mahdollisuus liiketoiminnan ammattitutkintoon Sentraalin ja Careerian yhteistyössä

21.11.2019

Careeria ja Sentraali (Oy Eniro Finland Ab) ovat sopineet yhteistyöstä Sentraalin uudelle henkilöstölle järjestettävästä liiketoiminnan ammattitutkintoon johtavasta oppisopimuskoulutuksesta. Kumppanuuden tavoitteena on kehittää ja toteuttaa sellaisia toimintatapoja, joiden avulla Sentraali voi kannustaa jatkuvaan oppimiseen työssään heti työsuhteen alkumetreiltä lähtien. Koulutusyhteistyön avulla Sentraali ja Careeria vahvistavat Sentraalin kiinnostavuutta työnantajana uusien työntekijöiden rekrytoinnissa, sekä edistävät pitkäaikaisten työsuhteiden syntymistä.

Sentraali tarjoaa rekrytointivaiheessa uudelle työntekijälle mahdollisuuden Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella. 

– Tavoitteenamme on molemmin puoleinen sitoutuminen, ja tällainen toimintamalli auttaa luomaan pysyviä työsuhteita. Lisäksi haluamme kannustaa työntekijöitämme jatkuvaan oppimiseen. Vuoden kestäneen työsuhteen jälkeen oppisopimuskoulutuksessa tutkinnon suorittaneet työntekijät myös palkitaan kiitoksena hyvästä työstä, kertoo Mervi Kilpeläinen Sentraalin henkilöstöpäällikkö.

– Koulutuskokonaisuus pitää sisällään sekä liiketoimintaosaamista että myyntiä ja asiakaspalvelua sekä lisäksi tapahtumatuotantoa, ratkaisumyyntiä tai markkinointiviestintää. Koulutus suunnitellaan jokaisen työntekijän henkilökohtaisen työ- tai opiskelutaustan mukaan ja opinnot toteutetaan monimuotoisesti verkko- ja lähiopintojen yhdistelmänä. Koulutuspäiviä on yksi kuukaudessa, muuten oppiminen tapahtuu työpaikalla omissa työtehtävissä. Careerian koulutusmalli perustuu hyväksi koettuun non-stop toteutukseen, jolloin opiskelut voi aloittaa tarvittaessa erittäin nopeasti henkilökohtaistamisprosessin mukaisesti, Careerian asiakaspäällikkö Marko Sinkkonen avaa koulutuksen toteutusta.

Lisätietoja: 

Päivi Suutarinen
Työsuhde- ja palkkaus
Sentraali
050 389 2896
paivi.suutarinen@enirofinland.fi

Niina Hakkola      
Koulutus
Careeria
040 653 0037
niina.hakkola@careeria.fi