Bra har det gått trots allt…

09.06.2021

Undertecknad inledde karriären i Careeria för ett drygt ett år sedan och det startade direkt som distansjobb. Introduktionen till det nya jobbet gjordes på distans av vd:n samt min närmaste chef. Mina egna underordnade träffade jag först på sommaren, några månader efter att jag börjat. Distansjobbet satt sin prägel på vardagen och det fick en att tänka på sitt sätt att jobba.

Jag var i den lyckliga situationen att jag hade möjlighet att ha kvar arbetsrummet på mitt gamla jobb och satt ensam i fastigheten på 3 000 m2 och på så sätt skötte jobbet på distans. Fördelen med detta var att man kunde fortsätta med att upprätthålla den normala vardagliga rutinen trots coronatiden. Ur ett mentalt perspektiv är det en mycket viktig sak. Sakkunniga (och forskare) har kommit fram med att man t.o.m. under distansjobb borde klä sig i sina ordinära arbetskläder, bara för att mentalt ställa in sig på normala arbetsrutiner. Själv prutade jag lite på den punkten genom att klä mej ledigare än normalt.

Att jobba på distans har tidigare inte varit alltför vanligt och därför har det kanske förekommit en tendens till att man tolkat distansjobbet som en mer ledigare tid och utanför arbetsgivarens direkta kontroll och ”övervakning”. Denna inställning har nog spolierats i och med att en stor del av samhället nu jobbat på distans och man insett att detta fungerat relativt bra. Dock finns det undantag i och med att allas arbete inte har kunnat utföras på distans eller så har det bara annars inte varit ett lämpligt sätt att jobba.

För undervisningspersonal har denna tid varit mycket utmanande. Ett digiskutt av denna kaliber har för mången ovan varit mycket jobbigt. Att bygga upp praktiska och ändamålsenliga övningsuppgifter till studeranden på distans har varit väldigt utmanande. Även ur studerandes synvinkel har detta varit jobbigt. Avsaknaden av den dagliga rutinen, kamrater, närundervisning, praktiska övningsuppgifter, arbetsplatsförlagt lärande, yrkesprov etc, har påverkat studerandes studier. Rektor Pasi Kankare sade på avslutningsfesten att c. 1 500 studeranden har utexaminerats under det gångna läsåret. Det är en betydande summa, då man tänker på de rådande omständigheterna. Att uppnå denna summa har krävt mycket hårt jobb och flexibla lösningar av såväl studeranden som personal. Grattis till er alla för ett välgjort stort jobb! 

Jag är av den åsikten att distansjobbandet, trots en tidigare lite negativ klang i ordet, har varit ett kanske effektivare sätt att jobba än jobbande i normala omständigheter. Åtminstone har arbetsdagarna varit mer späckade av möten, till och med till den grad att det övriga arbetet har samlats på hög då man hela tiden deltagit i Teams-möten. Att arbeta i ”hemma-officen” har kanske inte varit det mest ergonomiska och detta kommer säkerligen att ta uttryck i form av styva nackmuskler eller ”mus-handleder”. En fullspäckad dag har även medfört problem med att hålla tillräckligt med pauser under arbetsdagen och även arbetsdagens längd har förlängts en aning. De många möten i rad har även bidragit till att man för det mesta hoppar in i det följande mötet helt oförberedd, helt enkelt bara för att man ej haft tillräckligt med tid till förberedelser. Ett möte borde sluta 10 minuter före jämnt klockslag så att man åtminstone har tid till en kaffeskvätt eller en biopaus. En mötesfri dag i Careeria skulle vara helt super…                   

I det stora hela så har det nog gått relativt bra, trots de otaliga utmaningarna. I skrivande stund håller smittotalet i Finland att sjunka med en bra fart och då sommaren står inför dörren väntas även Coronan att ta semester. Coronan kommer troligen ej att helt försvinna, men vi kommer att få ett övertag på smittan och den kommer troligtvis att förekomma som en del av ett normalt influensavirus. Detta kommer vi i framtiden att hålla i styr med ett utökat influensavaccin. Men tiden får visa. Tiden får även visa hur framtiden ser ut med att jobba på distans. Vi kommer inte att återgå till den normala vardagen, utan någon form av distansjobb kommer säkerligen med i bilden. Att jobba på distans har gått bra, men helst jobbar man nog på arbetsplatsen bland folk och socialt umgänge. Det är den bästa varianten, både för studerande och personal.

Läsåret har varit ett tungt år i rådande omständigheter. Nu nalkas ljuvlig sommar och ferietid då batterierna laddas inför kommande utmaningar. Vi vet redan att vi har utmaningar som väntar på oss i höst, men dessa tankar lägger vi nu åt sidan. Det är vi berättigade till.

Trevlig sommar!           

Frank Backman
Utvecklingschef
Pedagogisk ICT, Careeria

Merimaisema ilta-auringossa.

Frank Backman, utvecklingschef, chef för den svenskspråkiga utbildningen i Careeria, laddar sina batterier på sin sommarstuga på Emsalö.

Listan av dem som har avlagt en yrkesexamen hos Careeria 1.6.2020–3.6.2021 (Listan av dem som har gett sin tillåtelse till att få namnet publicerat.)