Careerian uudessa strategiassa valmistaudutaan vahvasti tulevaisuuteen

13.01.2021

Vuosi 2021 on alkanut, ja Careerian uusi strategia 2021–2025 on astunut voimaan. Strategiassa korostuu erityisesti valmistautuminen siihen, että vain muutos näyttää olevan pysyvää. Keskeisin menestystekijämme on itseohjautuva, ammattitaitoinen, ajassa ja työelämässä kiinni oleva henkilöstö. Arvioimme jatkuvasti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, painotamme digitalisaation merkitystä toiminnassamme ja suhtaudumme vastuullisesti ympäristöömme. Pedagogisesti innovatiiviset koulutusmallit sekä monipuolinen, harkittu ja työelämän tarpeeseen perustuva tarjonta luovat perustan visiollemme olla vetovoimaisin ja halutuin uudistuvien osaajien kehittäjä.

Laadunhallintamme perustuu ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmään, ISO 14001: 2018 työterveys-ja työturvallisuusjärjestelmään sekä ISO 45001:2015 ympäristöjärjestelmään. Laatujärjestelmämme on ulkoisesti auditoitu syksyllä 2020.

Careerian syntyvaiheessa, jo vuonna 2018 määritellyt arvot, liittyvät ihmisten arvostamiseen ja kunnioittamiseen, olivat he sitten opiskelijoita, työkavereita tai asiakkaita. Yhteinen osaaminen ja vastuullinen uudistuminen takaavat oppilaitoksemme menestymisen riippumatta siitä, minkälaisessa toimintaympäristössä toimimme. Arvot pääsivät kovalle koetukselle viime vuoden aikana ja ne osoittautuivat toimiviksi. Careerian strategia on nähtävissä nettisivuillamme täällä.

Uudessa strategiassa ovat taustalla hallituskauden isot koulutuspoliittiset muutokset. Niistä merkittävimpiä ovat oppivelvollisuuden laajeneminen ja sen mukanaan tuoma koulutuksen maksuttomuus sekä jatkuvan oppimisen uudistus.

Oppivelvollisuuslainsäädäntö on hyväksytty juuri ennen vuodenvaihdetta ja se tulee voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuden laajeneminen tarkoittaa vuoden 2021 elokuussa toiselle asteelle hakeutuvien opiskelijoiden siirtymistä oppivelvollisiksi eli opiskelupolun jatkumista n. kolmen vuoden ajan tai kunnes tutkinto on suoritettu. Julkisuudessa on sivuutettu se, että uusi oppivelvollisuuslainsäädäntö laajentaa erityisesti huoltajien vastuuta ja yhteistyövelvoitteita oppilaitosten kanssa. Lainsäädäntö edellyttää toisen asteen oppilaitoksilta ja opiskelijoiden kotikunnilta laajaa yhteistyötä, jotta oppivelvollisuus voi jatkua katkeamatta toiselle asteelle siirtymisestä huolimatta. Careeria on aktiivisesti mukana toiminta-alueensa kehittämishankkeissa ja luo osaltaan yhteistyömalleja, joilla oppivelvollisuuden laajenemiseen varaudutaan.

Jatkuvan oppimisen uudistus tähtää yksilön koko koulutuspolun tarkasteluun yhtenä kokonaisuutena. Hankkeeseen liittyy koulutuksen tarjonnan ja rahoituksen, sosiaaliturvan, muutosturvan, työttömyysturvan, omaehtoisen ja työvoimapoliittisen koulutuksen sekä osaamisen tunnistamisen niveltäminen uuteen järjestelmään. Koulutusjärjestelmä on jatkuvan oppimisen näkökulmasta tällä hetkellä tavattoman monimutkainen ja se jakautuu usean eri ministeriön vastuulle. Opiskelijan näkökulmasta hajanainen ja monimutkainen järjestelmä voi pahimmillaan estää itsensä kehittämisen, työpaikan saamisen tai aiheuttaa kannustusloukkuun joutumisen. Me Careeriassa olemme valmistautuneet osallistumaan jatkuvan oppimisen seudulliseen kehittämiseen ja toimimme aktiivisesti esim. Porvoon ja pääkaupunkiseudun alueilla työllisyyden kuntakokeilujen toteutuksessa.

Careerialaisen strategisen ajattelun voi tiivistää ajatukseen siitä, että olemme olemassa sekä yksilöitä että organisaatioita varten. Tuotamme laadullisesti korkeatasoista osaamista, joka palvelee yksilöitä toiselle asteelle siirtymisen lisäksi koko työuran ajan. Yhteiskunnan näkökulmasta tuotamme toiminnallamme lisäarvoa erityisesti toiminta-alueemme työelämälle, mutta vastaamme useilla aloilla myös valtakunnallisiin koulutus- ja osaamistarpeisiin.

Tervetuloa Careeriaan opiskelemaan!

Pasi Kankare
Toimitusjohtaja/johtava rehtori
Careeria Oy

Laatumerkki, Instecta Sertifiointi Oy.