Communication – jakamista ja yhteiseksi tekemistä

10.09.2021

Careerian työyhteisöviestinnän tärkein kanava on intranet. Otimme Careeriassa käyttöön syyskuun alussa uuden, yhdessä suunnitellun ja rakennetun intranetin. Maailma ei tullut heti valmiiksi, mutta yhteistyöllä se tuli kyllä valmiimmaksi. 

Uuteen Sharepoint-ratkaisuun siirtyminen oli vuoden mittainen projekti. Suunnittelutyö ja intranetin rakentaminen oli jo ratkaisun nimenkin (Sharepoint) perusteella yhteistyötä ja jakamista. Työtä koordinoi pieni ydinryhmä, joka kävi säännöllisesti asioita läpi koko Careerian läpileikkaavan laajan suunnitteluryhmän kanssa ja hyväksytti suunnitelmat johtoryhmällä. 

Aivan aluksi tehtiin koko henkilöstölle kysely ja tarvekartoitus. Tämän pohjalta lähdettiin määrittelemään uuden intranetin rakenne, laadittiin uudistusprosessin aikataulu ja työnjako. Työ eteni yhteistyössä ja tietoa jakamalla suunnitelmien mukaan ja aikataulussa. Projektin takarajaa siirrettiin kerran kesälomien ja useiden päällekkäisten kehittämisprojektien vuoksi eteenpäin. 

Projektin aikana on saatu nähdä hienoa yhteistyötä: suunnittelussa, alustan rakentamisessa, teknisissä ratkaisuissa, sisällön tuottamisessa, ohjevideoiden ja kirjallisten ohjeiden laatimisessa, haasteiden voittamisessa, kollegiaalisessa auttamisessa ja toinen toistemme neuvomisessa. 

Tämä yhteinen projekti on opettanut myös keskeneräisen sietoa. Uusi intranet päätettiin ottaa käyttöön, vaikka ihan kaikki ei vielä ollutkaan valmista. Nyt kehitys kehittyy käytöstä saatavan palautteen pohjalta, parhaiten juuri careerialaisia palvelevaksi tiedon jakamisen paikaksi. Arvojemme mukaisesti: luotan yhteiseen osaamiseen ja onnistun muiden kanssa. 

Viestintä-sanan englanninkielinen vastine communication juontaa juurensa latinan kielen sanoista communis, communicare, jotka tarkoittavat yhteistä, jakamista ja yhteiseksi tekemistä. Tämä projekti on siis oman vastuualueeni näkökulmasta ollut viestintää parhaimmillaan. Kaunis kiitos kaikille.

Miehiä rakentamassa taloa.

Maarika Weissmann
Viestintäpäällikkö
Careeria

Lähteet:
Aava & Bang, blogi: Osallistaminen on olennainen osa sisäisen viestinnän onnistumista