Dags att välja utbildning! - Careeria

Dags att välja utbildning!

12.02.2020


Susanne Karlsson, Careeria.

Gemensam ansökan för dem som går ut grundläggande utbildningen öppnas den 18.2.2020. De elever som just nu går i grundskolans nionde klass har under sitt sista skolår, av sin egen studiehandledare, fått information och handledning inför valet av fortsatt utbildning. Eleverna har dessutom också haft möjlighet att bekanta sig med yrkes- och gymnasieutbildningen under öppna dörrars dagar eller under ett antal evenemang riktade till dem som söker studieplats.

Careeria deltar i den gemensamma ansökan med drygt 600 studieplatser inom ett flertal olika branscher. Större delen av studieutbudet är på finska, men för den, som är intresserad av försäljning och handel eller av arbetsuppgifter inom ekonomi och kontor, är möjligheterna till studier på flera språk möjliga. Vid Careeria kan man genomföra grundexamen i affärsverksamhet på finska, svenska och engelska. Det är också möjligt att blanda språk, så att studiernas huvudspråk är antingen finska eller svenska, men delar av examen görs antingen på det andra inhemska språket eller på engelska. Grundexamen i affärsverksamhet på finska erbjuds i Borgå och i Vanda, medan undervisning på svenska erbjuds i Borgå och på engelska i Helsingfors.

Även om marknadsföringen under perioden 18.2 – 10.3.2020, då gemensam ansökan pågår, främst riktar sig till grundskolelever och deras vårdnadshavare, så är det viktigt att minnas att vår utbildning inte riktar sig enbart till ungdomar. Det kan finnas vuxna som funderar på byte av bransch eller som möjligtvis vill komplettera en tidigare utbildning. Reformen av yrkesutbildningen möjliggör också studier av enstaka examensdelar. Det är till exempel möjligt för en merkonom, som under sin studietid valde kompetensområdet kundbetjäning och försäljning, att komplettera sin tidigare examen med examensdelar som bokföring, löneräkning, fakturering och reskontra eller bokslutsnoteringar. Har man redan en tidigare examen sker ansökan via den kontinuerliga ansökan Careerias hemsida och det lönar sig att bekanta sig med utbudet där.

För dem som går i utbildningstankar är möjligheterna idag många. Det kan kännas svårt att veta vilken väg man skall gå för att få just den studieplats man önskar. Känns det svårt att veta vad som gäller just dig och din situation, ta då kontakt och fråga, så berättar vi mer om den ansökningsväg som gäller för dig!

Vårens gemensamma ansökan till yrkesutbildningen är 18.2. -10.3.2020. Läs mera: Gemensam ansökan

Susanne Karlsson
Lektor, Affärsverksamhet
Careeria