Hyvää kesää! Trevlig sommar! Happy summer! Kiitos yhteistyöstä! Tack för samarbetet! Thank you for your cooperation

21.06.2021

Kesäinen rantamaisema.

Kiitos opiskelijoille ja henkilöstölle lukuvuodesta 2020–2021, kiitos työelämälle hyvästä yhteistyöstä sekä opiskelijoiden työssäoppimisen mahdollistamisesta lukuvuoden aikana. Kiitos myös omistajille ja luottamushenkilöille, jotka ovat toiminnallaan tukeneet Careerian ammatillisen koulutuksen järjestämistä ja kehittämistä!

Kiitos Careerian opiskelijoiden tukijat:

Careerian opiskelijoita palkittiin lukuvuoden päätteeksi jälleen stipendeillä. Kiitos työelämälle ja yhteistyökumppaneille arvokkaasta tuesta! Careeriasta on perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin lukukauden 2020–2021 valmistunut yli 1400 opiskelijaa.

Careerias framgångsrika studeranden belönades igen i slutet av läsåret med stipendier. Tack till arbetslivet och samarbetspartners för det värdefulla stödet. Från Careeria har under läsåret 2020–2021 utexaminerats över 1400 studeranden till grund-, yrkes- och specialyrkesexamina. 

Stipendin saaneet opiskelijat ja stipendien myöntäjät

Vuosikertomus, CareeriaStory 2020–2021

CareeriaStory on läpileikkaus onnistumisia ja yhteistyötä täynnä olevasta lukuvuodesta. Mukavia lukuhetkiä: CareeriaStory 2020 - 2021