Kenelle työelämäyhteistyö kuuluu? - Careeria

Kenelle työelämäyhteistyö kuuluu?

07.11.2019

Uudistunutta ammatillista koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Tässä yhteistyössä tavoitteena on, että opiskelijan opintopolku on aidosti yksilöllinen, oppiminen toteutuu tarkoituksenmukaisissa ympäristöissä ja on aitoa työelämässä oppimista. Lisäksi kattava yhteistyö edellyttää, että huomioimme suunnittelussa sekä opiskelijan että työelämän tarpeet. Tarpeiden ymmärtäminen ja tiedostaminen vaatii meiltä kaikilta entistä tiiviimpää ja suunnitellumpaa yhteistyötä työelämän kanssa sekä oman ammattitaidon ylläpitämistä ja ennakointia tulevista työelämän tarpeista. Yhteistyö vaatii myös omien koulutustemme kehittämistä ja vanhojen tapojen hylkäämistä. Muutosta.  Ja vastauksena otsikon kysymykseen, työelämäyhteistyö kuuluu meille kaikille, opettajille, esimiehille sekä johdolle oman työroolin mukaan.

Työelämäyhteistyön kehittämiseen on valtakunnallisessa Parasta palvelua -hankkeessa viimeisen parin vuoden aikana etsitty yhteistyön kipupisteitä ja löydetty kahdeksan kriittistä pistettä, joihin meidän toiminnassamme tulee kiinnittää huomioita, ja joihin yhteistyömme työelämän kanssa voi kompastua.

Hankkeessa on toiminut yhteistyössä 27 oppilaitosta ja hankkeen tuottamat välineet ja työkirjat jalkautetaan loppuvuoden aikana kaikkiin hankkeen oppilaitoksiin. Careeriassa järjestettiin viime viikolla ”Tempaa muut mukaan” -tilaisuus koulutuspäälliköille, joiden tehtävänä on viedä hankkeen tuottamat materiaalit omien klusteriensa käyttöön. Materiaalit löytyvät ja ovat vapaasti kaikkien käytettävissä täällä. 

Työelämäpalvelut on syksyn aikana järjestynyt Careeriassa uudelleen ja aloittanut toimintansa Marko Sinkkosen johdolla. Ensimmäisenä työelämäyhteistyön kehittämisen toimena se on aloittanut Campusten kanssa paikallisen työelämäyhteistyön kehittämisen ja paremman palvelun mallin rakentamisen parasta palvelua hengessä. Etenemisessä pysytte kyydissä oman Campusryhmän jäsenenne kautta.

Jaana Ekfors
Asiakaspäällikkö, Careeria