Kohti valoa

17.02.2021

Helmikuu 2021 on taittunut yli puolenvälin. Olemme saaneet nauttia valoisista päivistä ja ”vanhan ajan” talvesta täällä eteläisessä Suomessakin. Koronarajoitusten keskellä huikaisevan kauniit talvimaisemat, kevättalven kirkkaus ovat mieltä piristäviä ja voimaannuttavia.

Ammatillisissa tutkinnoissa tapahtuu muutoksia. Osassa perusteet ovat jo uusiutuneet, osa uusiutumassa, TUVA tulee (Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus) ja arviointikriteerit yhtenäistyvät 1.8.2021 alkaen. Niihin on perehdyttävä tulevan lukuvuoden suunnittelun pohjaksi.

Oppivelvollisuuden tuomat muutokset ohjauksen vahvistamiseen ovat saaneet tuekseen projekteja ja edellyttävät muitakin valmisteluja koulutuksen suunnitteluun. Maaliskuussa osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat kirjataan AMOSAA:n, henkilöstön HOKS-osaamisen kehitystä kartoitetaan, kansalliselle arviointikeskukselle toteutetaan koulutuksenjärjestäjän itsearviointi ja ammatti- sekä erikoisammattitutkinnoissa työstetään sisäistä vertaisarviointia. Tavoite- ja työhyvinvointikeskusteluista maaliskuussa käydään ryhmän kesken työhyvinvointikeskustelu toimintasuunnitelman tarkastelun yhteydessä. Kevättalven kuluessa jatkuu työskentely ”Careerian uudistetun organisaatiorakenteen toimivuuden lujittamiseksi sekä johtamisen yhteisen linjan kirkastamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä” (Kankare 9.2.21).

Jouhevat opetusjärjestelyt opiskelijoiden opintojen edistymisen mahdollistamiseksi haastavat henkilöstöä lisäksi vielä hyvän tovin tulevana keväänä. Osin on mahdollista siirtää suunniteltu opetus toteutettavaksi etänä. Käytäntöä vaativissa opinnoissa ryhmiä on jaettava kokoontumisrajoitusten mukaan pienemmiksi ja ajoitettava uudestaan. Osalla puolestaan toteutus vaatii opettajan opetuksen eriyttämistä ja ajoittamista lähi- ja etäopetukseen, ”vuorolukuun”, saman päivän sisällä ryhmän opiskelijoiden kesken, lähiopetukseen osallistuvien opiskelijoiden priorisointia. Useassa koulujärjestelmässä siirrytään vuorolukuun koronaaltistumisten vähentämiseksi, opettajilla on opetuksessa hallittavana edelleen samanaikainen lähiryhmän ja etäryhmän opetus. Muutokset vaikuttavat niin opetusresursseihin kuin opettajankin resursseihin. Kerrannaisvaikutukset esimerkiksi oppisopimusopiskelijoiden kohdalla ulottuvat järjestelyihin heidän arkeensa ja työpaikoilleen uudelleenaikataulutusten johdosta.

Koulutuksenjärjestäjien henkilöstön voimavarat ovat täysillä käytössä nykyisessä tilanteessa. Opettajat eturintamassa. Mikä on palkitsevinta opettajan työssä? Opiskelijoiden oppiminen, opinnoissa havaittu edistyminen, osallistuminen. Siinä muutamia asioita, jotka opettajaa kantavat työssään. Näitä valonpilkahduksia on tiukasta arjesta huolimatta ollut runsaasti kuluneen lukukauden aikana: Careerian opiskelijakunta innostui toimittamaan Ystävänpäivän live-tervehdyksenTaitaja finaaleihin kisasi itsensä peräti viisi opiskelijaa, tutkintotodistuksia on luovutettu n. 110 opiskelijalle ja osatutkintotodistus lähes 80 opiskelijalle.

Koitosta kestää vielä, mutta valoa kohti mennään. Konkreettisestikin päivän pituus on jo yli 9 h ja viikon kuluttua yli 10 h täällä eteläisessä Suomessa! Talvilomakausi käynnistyy ensi viikosta, oikein hyvää ja voimaannuttavaa talvilomaa itse kullekin, kun se kohdallenne koittaa.

Talvinen tie ilta-auringossa.

Merja Jämsén
Koulutuspäällikkö, Careeria