Kuinkas sitten kävikään – hallitusohjelma tarkassa syynissä - Careeria

Kuinkas sitten kävikään – hallitusohjelma tarkassa syynissä

19.06.2019


Toimitusjohtaja Sari Gustafsson, Careeria

Nyt jos koskaan on aika puhua koulutuspolitiikkaa. Osallistava ja osaava Suomi, uuden hallitusohjelmamme nimikin jo viittaa, että olemme mukana. Juuri osaaminen on Suomen kilpailukyvyn selkeitä edellytyksiä, ja osaaminen liittyy vääjäämättä ammatilliseen koulutukseen. Ammatillinen koulutus näkyy usealla lailla ja vahvasti ohjelmassa. Osa asioista jakaa mielipiteitä aika rankastikin valtakunnan tasolla. Tähän sanoisin, että hold your horses. Vanha ”väärin sammutettu” -sanonta kannattaa muistaa ennen kuin rupeaa tekemään liian nopeita johtopäätöksiä.

Hallitusohjelma on laajin pitkään aikaan, jollei koskaan, ja silti siinä ei ole vielä kaikkea määritelty. Osassa asioita korostetaan hyvää selvitystyötä, vaikutusten arviointia ja huolellista lainsäädännön rakentamista. Loppupeleissä itse toimeenpano ja tarkempi fokusointi tulevat ratkaisemaan sen, millainen hallitusohjelmasta tulee. Tärkeintä on se, että Suomi ei pysähdy. Merkittävää on, että hallitusohjelmassa ammatilliseen koulutukseen kytketään myös innovaatioiden ja kehittämisen asiat (T&K&I) tiiviisti.

Sisältöinä nousee esiin kolme isoa asiaa: 1. Ensimmäiseksi osaamisen ja oppimisen tiekartta 2030, joka kattaa koko koulutusjärjestelmän, kaventaa oppimiseroja ja vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa pitkällä aikavälillä.

2. Toiseksi oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen. Tämä ei tarkoita pelkästään tutkintoon johtavaa opiskelua, vaan myös kymppiluokkia, työpajatoimintaa, kuntoutusta ja valmentavia koulutuksia. Nyt halutaan selvittää erityisen huolella syrjäytymisen ja keskeyttämisen syitä. Ja se onkin hyvä asia, että kentän kokemukset saadaan käyttöön. Erityisen paljon me koulutuksen järjestäjät pohdimme sitä, miten lastensuojelu, sosiaalityö ja opiskelijahuolto saadaan entistä paremmin toimimaan opiskelijan parhaaksi. Osa on hieman huolestuneena nostanut esiin koulupoliisit ja lastensuojelun kanssa käytävän yhteistyön merkityksen, koska nyt koulut eivät saa käyttöönsä edes poliisin resursseja esimerkiksi päihteisiin liittyvän toiminnan hillitsemiseksi oppilaitosympäristöissä. Toivomme, että hallitusohjelman mukaan luvatusti järjestäjille korvataan täysimääräisesti oppivelvollisuustehtävään liittyvät kustannukset.

3. Ja kolmanneksi parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus eli laajassa yhteistyössä tehty kehittäminen. Tämä on opposition kannalta merkittävää, jotta edellisen hallituksen työ ei menisi hukkaan, ja ei aloitettaisi ihan alusta.

Maksuton toinen aste on haastava kokonaisuus, jossa täysmääräisen rahoituksen saaminen on ratkaisevaa, jotta tämä voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Määrittelytyö ja roolien sekä rahoituksen kohdentaminen tähän vaatii huolellista työtä. Samoin rajapinnat ja yhdyspinnat kuntien tuottamiin ja koulutuksen järjestäjien tuottamiin palveluihin tarvelähtöisesti tulee määritellä tarkasti ja oikeudenmukaisesti.

Sisältöinä nousevat myös esiin koulutus- ja osaamistason nousu, lasten ja nuorten hyvinvointi. Lisäksi Suomesta halutaan houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja innovoida jopa kansainvälisesti. Nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä halutaan vähentää ja nuoria osallistaa lisää. Seuratoiminnan ja huippu-urheilun edellytyksiä halutaan parantaa myös ammatillisessa koulutuksessa.

Te kaikki, jotka tätä luette, tutustukaa suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Koulutusjärjestelmä on harvinaisen tuntematon kansalle, vanhemmille, medialle ja muille intressiryhmille. Helposti unohtuu, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoina on sekä nuoria että runsas määrä aikuisia. Helposti unohtuu, että ammatillisen koulutuksen nuori opiskelija käy läpi yhtä aikaa ihmiseksi kasvua ja ammattiin kasvamista. Helposti voi olla paljon ennakkoluuloja ammatillista koulutusta kohtaa, jos siitä ei ole yhtään henkilökohtaista kokemusta tai tarttumapintaa. Tai jos kokemukset ovat kymmenien vuosien takaa tai yksittäisten tapausten leimaamia.

Nyt jos koskaan on aika puhua koulutuspolitiikkaa, vaikuttaa ja muokata tulevaisuutta näillä reunaehdoilla niin hyväksi kuin on mahdollista. Noitumalla ja valittamalla tämä ei ainakaan parane. Tarttukaa toimeen, aktivoikaa verkostonne, tulkaa mukaan uudistamaan hyvässä hengessä!

Sari Gustafsson
Toimitusjohtaja, Careeria