NOPSA – nopea ammatillinen väylä työelämään - Careeria

NOPSA – nopea ammatillinen väylä työelämään

15.05.2019

Tekniikan ja liikenteen aloilla on mahdollista suorittaa ammattikorkeakouluopintoja saamaan aikaan ammatillisten opintojen kanssa. Tämä nopeuttaa opintojen etenemistä ja helpottaa opiskeluja ammattikorkeakoulussa. Työelämän tarpeet ovat ammatillisen osaamisen lisäksi myös akateemisia taitoja, kuten esimerkiksi kirjoittaminen, ruotsi ja matemaattiset aineet. NOPSA-opinnoista puolet ovat juuri näitä akateemisia opintoja.  Ammatillisissa opinnoissa NOPSA-opinnot toteutetaan ”NOPSA-kerhoina”, joissa opiskelijat tekevät yhdessä, ja opettaja ohjaa. Opiskelija pääsee jatkamaan opintoja suoraan ilman pääsykoetta ammattikorkeakouluun (HAMK). Careeria tekee yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyö on jatkunut NOPSA-hankkeen osalta vuodesta 2015.

Kuva: Nopea ammatillinen väylä työelämään –opas, HAMK.

NOPSA-hankkeessa kehittämistyö perustuu toisaalta alueelliseen, ammatillisen toisen asteen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun väliseen kumppanuuteen (NOPSA-tiimit), toisaalta NOPSA-tiimit yhdessä muodostavat vahvan valtakunnallisen kehittämisverkoston.

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun ammatilliset opettajankoulutukset ovat toimineet NOPSA-tiimejä tukevina kehittämiskumppaneina. NOPSA koostuu kolmesta työpaketista:

Työpaketti 1: Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen
Työpaketti 2: Yksilölliset joustavat opintopolut kohti korkea-astetta (reformi)
Työpaketti 3: Kielten oppimisen polkuopintomallit

Careeriassa ensimmäiset kone- ja metallialan opiskelijat aloittivat HAMK:ssa opintonsa syksyllä 2018. Tällä hetkellä NOPSA-opinnoissa on kone- ja metallialan sekä ICT-alan opiskelijoita.

Tutustu tarkemmin NOPSA- toimintamalliin:

https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2019/04/Nopsa_opas_2019_A4_e_small.pdf

Suosittelen lämpimästi tutustumaan tähän mahdollisuuteen.

Anja Leino
Koulutuspäällikkö, Careeria
NOPSA- ohjausryhmän jäsen