Oletko sinäkin utelias?

18.11.2020

Mies ja AR/VR-lasit

Uuden oppiminen ja uteliaisuus ovat työelämän tärkeimpiä taitoja. Katoavaa kansanperinnettä on lause "Meillä on aina tehty näin". Työelämässä on oltava valmis oppimaan uutta ja totuttava siihen, että muutos ei ole enää poikkeuksellinen – vaan vallitseva tila, jonka mukana on oltava halukas elämään ja kehittymään. Muutos on nyt niin kova, että on opittava jatkuvasti uutta tietoa ja lisättävä omaa osaamistaan laajasti.

Uteliaisuuden myötä korostuu elämänpituinen oppiminen, jossa painottuvat tavat kohdata ihminen ja ratkaista ongelmia sekä kyky pitää oma osaaminen aktiivisesti ajan tasalla. Muutoksen alle ei kannata lannistua. Utelias, muutokseen kykenevä ja oppiva ihminen menestyy muutoksesta toiseen, kuten tähänkin saakka on käynyt. On pystyttävä päästämään irti tutusta ja turvallisesta sekä mukauduttava uuteen.

Jokainen on vastuussa osaamisestaan - keskeinen tulevaisuuden työelämätaito on oppimaan oppiminen

Työelämässä korostuu teknologian käyttötaidot, kyky sopeutua muutokseen ja jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen. Myös perinteiset arvot, kuten rehellisyys, reippaus ja täsmällisyys ovat tärkeitä nyt, ja ne ovat sitä myös tulevaisuudessa.

Kun katsomme vielä vähän kauemmaksi tulevaisuuteen niin, tärkeimpiä taitoja ovatkin mm. asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisosaaminen, digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntämisosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen. Lisätietoa aiheesta: Osaaminen 2035, Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia, OPH

Virtuaaliset oppimisympäristöt- uteliaisuutta, innovaatioita ja osaamisen kehittymistä

Virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen on yksi parhaimpia esimerkkejä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisestä, digitaalisten alustojen hyödyntämisestä, oman osaamisen kehittämisestä ja innovaatioista.

Visionäärinä, uteliaana ja kokonaisuuksien hahmottajana minulla iti ajatus ammatillisen koulutuksen ja yksilöllisten opintopolkujen kehittämisestä jo pitkään. Näin jo ”silmissäni” käytännönläheisiä, virtuaalisia, interaktiivisia ja inspiroivia oppimismenetelmiä. Monille ihmisille puhuin asiasta palo silmissäni. Osa ymmärsi hämärästi, mitä ajetaan takaa ja toisille kuulosti ufo-jutuilta.

Tässä vaiheessa en tiennyt vielä itsekään, miten näihin ideoihin saadaan lihaa luiden ympärille. Tein paljon taustatyötä, luin tutkimuksia, artikkeleita, hankin tietoa monista eri kanavista eli tein todella aktiivista henkilökohtaista osaamisen kehittämistä teeman ympärillä. Melko itsenäistä puuhaa, koska osaamista ei oikein ollut kellään. Sen verran selkeästi olin kuitenkin asiaani onnistunut markkinoimaan, että päädyimme hakemaan strategista rahoitusta kehitystyöhön Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ja rahoitus myös myönnettiin. Olin iloinen; minuun ja ideoihini uskottiin korkeimmassa mahdollisessa instanssissakin.   

Syksyllä 2019 olin jo kehittynyt ja oppinut niin paljon, että kykenin luomaan palvelutoimittajille tarjouspyynnön, jossa määriteltiin ne toiveet ja tarpeet mitä me tarvitsisimme päästäksemme eteenpäin virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä. Palvelun hankinnan jälkeen onnistuin myös inspiroimaan mukaani kehittäjäksi Jyrkin. Keskustelu meni jotakuinkin näin: lähdetkö mun kanssa kehittämään tätä juttua eteenpäin? Hetken pohdittuaan Jyrki vastasi: Voin mä lähteä, mutta mä en kyllä tiedä tästä asiasta yhtään mitään. Sanoin: ei se mitään, en mäkään hirveesti, mutta opetellaan yhdessä.

Nyt me olemme yhdessä kehittäneet Suomen, jollei jopa maailman ensimmäisen virtuaalisen prosessialan oppimisympäristön, joka on saanut paljon sekä kansallista, että kansainvälistä huomiota ja kiinnostusta. Aivan huikea onnistumisen ja oppimisen kokemus.

Tämän syksyn aikana olemme yhdessä alkaneet auttaa 6–8 uutta alaa toteuttamaan omia innovaatioitaan ja oppimaan uutta teknologiaa. Heillekin tämän mahdollisti uteliaisuus ja halu oppia uutta. Työn alla on myös VR- ja AR- verkkokurssit, jotta ensi vuonna yhä useampi opettaja ja opiskelija voisi toteuttaa uteliaisuuttaan, löytää kehittämisen ja uuden oppimisen riemun. Ole utelias, inspiroidu ja innovoi! Et tule katumaan. 

Riitta Malmberg
Hankepäällikkö
Careeria