Terveisiä opetusteknologian BETT-messuilta Lontoosta! - Careeria

Terveisiä opetusteknologian BETT-messuilta Lontoosta!

04.02.2020

Careeria kävi hakemassa uusia ideoita ja ratkaisuja Lontoossa tammikuun lopussa pidetyillä opetusteknologian BETT-messuilla.  

Esillä oli mm. robotiikka- ja ohjelmointitarjontaa, 3D-tulostusta ja mallinnusta sekä erityyppisiä kosketusnäyttövalmistajia. Tärkeänä mahdollisuutena, johon myös Careerian koulutuksessa panostetaan, oli ikääntyvien kotona asumisen tueksi tarjolla runsaasti avustavaa tekniikkaa ja teknologiaa esim. liikunta- tai toimintarajoitteisille helpottamaan sujuvaa arkea.

Messuilta saatu tieto on Careerialle tärkeää. Muuttuvassa työelämässä yksi tärkeimmistä tehtävistämme on valmistaa niin nuoria kuin aikuisia opiskelijoita elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan muutokseen. Työelämässä tulee kyetä muuntautumaan tai uudelleenkouluttautumaan jopa kokonaan eri alalle. Robotiikka ja tekoälyn kehittyminen tuovat myös suuria muutoksia vaadittavaan osaamiseen, ja näihin vaatimuksiin Careeria haluaa vastata. Careeriassa otettiinkin juuri käyttöön – ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa, Opetushallituksen Digi2Go -hankkeen myötä 3D-elintarviketulostin. Tästä lisää blogissa Opi ja innostu. Lisäksi pelillisyys on tätä päivää, myös Careeriassa. Pelillisyyden tarkoituksena on löytää tapoja, mekanismeja, pedagogisia malleja ja apuvälineitä oppimisen motivointiin sekä parhaimmillaan myös oppimisen tuen helpottamiseen.

Tieto johtamisen tukena on avainasemassa. Datan oikealla analysoinnilla ja mittareiden tulkinnalla on suuri merkitys.

Lisää tietoa: https://www.bettshow.com/