Trevliga läroavtalsveckor! - Careeria

Trevliga läroavtalsveckor!

09.10.2019

.

 Susan Helenius-Nieminen, Läroavtal kundansvarig, Careeria

Läroavtalsveckorna pågår 7–20.10.2019

Läroavtalsutbildningen leder till samma examina som den utbildning som ordnas i läroanstalterna. Målet för utbildningen kan också vara endast en del av en examen.

Läroavtal kan erbjudas från och med 15-års ålder, det kan också handla om personer i arbetslivet som behöver någon form av nystart eller kompletterande utbildning.

Avtalsparter är studerande, arbetsgivare och läroavtalsbyrå. Även företagare kan ingå läroavtal då arbetsinlärningen sker i det egna företaget.

Det personliga studieprogrammet görs upp tillsammans med studerande, arbetsgivare, teoriutbildare och kundansvariga.

Arbetsgivaren utser en arbetsplatsutbildare med tillräcklig yrkeskunskap inom branschen, som har som uppgift att se till att den studerande får tillräcklig inlärning på arbetsplatsen.

Studerande får lön enligt branschens kollektivavtal och kan ansöka om studiesociala förmåner för de teoristudiedagar som lön inte utbetalas. Arbetstiden i ett läroavtal skall vara minst 25 h/v och de arbetsuppgifterna som den studerande utför skall stöda målet för examen.

Läroavtalet kan inledas när som helst på året beroende på när teoriutbildning finns tillgänglig.

Utbildningsavtal eller läroavtal

Med läroavtal betalas studerande lön enligt kollektivavtal och studerande är berättigad till studiesociala förmåner. Utbildningsersättning betalas till arbetsgivaren enligt överenskommelse.

Med utbildningsavtal är studerande inte i arbetsförhållande. Arbetsgivaren betalar inte lön eller annan   ersättning, men studerande kan få studiestöd. Till arbetsgivaren betalas ingen utbildningsersättning.

Läroavtal- och utbildningsavtal kan kombineras enligt studerandes behov. Många har börjat med utbildningsavtal och fått sen arbete och bytt till läroavtal. Därefter har de fått ofta fortsätta som ordinarie i arbetet. Även för personer som vill omskola sig eller byta karriär är läroavtal ett utmärkt alternativ.

Trevliga läroavtals veckor!

Susan Helenius-Nieminen
Läroavtal kundansvarig, Careeria