Työelämä ja osaaminen - Careeria

Työelämä ja osaaminen

05.06.2019

”Henkilöstön osaaminen on yksi yrityksen kasvun tekijä ja osaavan henkilöstön puute estää yritysten kasvua ja kehittymistä ” todetaan Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometrissa. Julkisuudessa käydään keskustelua työvoimapulasta ja osaamispulasta yhtäaikaisesti. Nämä ovat kuitenkin kaksi eri asiaa, joihin voidaan vaikuttaa eri tavoin eri yhteiskunnan tasoilla.

Suomessa ja erityisesti Etelä- Suomessa on työvoimapula useilla aloilla. Ravintola-alalta tulee jo hälyttävää viestiä, että ravintoloita ei saada auki, koska ei ole työntekijöitä. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan yritykset kertovat, että palkkaamiseen riittää, kun on motivaatio ja työelämätaidot kunnossa. Kaikki työhön liittyvä voidaan opettaa työssä. Työvoimapula alkaa jo vaikuttaa palvelualoilla tuotettuun palveluun ja asiakaskokemukseen. Laatuvirheitä syntyy ja virheiden korjaaminen on kallista, henkilöstö uupuu ja väsyy tehdessään useamman henkilön työt. Kun ei saada koulutettuja osaavia työntekijöitä, syntyy yrityksiin osaamisvajeita ja -tarpeita.

Työ on muuttunut ja osaaminen työssä on myös muuttunut. Digitalisaatio on tullut moneen työhön avuksi ja vaatii uudenlaista osaamista. Älypuhelimet ja tabletit ovat jokaisessa työssä työvälineinä ja näiden peruskäyttö sekä alan ja työantajien omien ohjelmien käyttöosaaminen on tärkeää työnsujuvuuden ja laadukkuuden kannalta.  Asiakaspalvelu, myynti, turvallisuus, ergonomia ja itsensä työkykyisenä pitäminen ovat tämän päivän osaamistarpeita alan ammatillisen osaamisen lisäksi. Osaamispulaa voi myös edellisten lisäksi synnyttää uudet tuotteet ja palvelut, joita yrityksessä tuotetaan. Tämän päivän työelämässä osaamiseen ja pärjäämiseen ei vaan enää riitä vuosikymmen sitten suoritettu koulutus tai kurssi. Osaamista tulee päivittää.

Henkilöstön osaamiskartoitusten avulla saadaan selville henkilöstön osaamisen tason yrityksen strategisesti tärkeillä osa-alueilla. Kartoituksen pohjalta luodaan suunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämiseksi tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Kehittämissuunnitelman toteuttamisessa hyödynnetään eri alojen tutkintoja sekä tutkinnon osia ja yrityksille räätälöityjä lyhytkoulutuksia. Käytössämme on monia erillisiä rahoituksia ja tapoja toteuttaa henkilöstön osaamisen nostoa.

Me Careeriassa olemme työelämän kumppani ja tehtävämme on työelämässä toimivan henkilöstön osaamisen kehittäminen tulevaisuuden tarpeisiin. 

Eija Lenkkeri
Asiakaspäällikkö
Careeria, Edupoli Oy