Uuden oppilaitoksen ensiaskeleet - Careeria

Uuden oppilaitoksen ensiaskeleet

Careerian rehtori Pasi Kankare.
24.01.2019

Careeria on toiminut koulutuksen järjestäjänä nyt kolmisen viikkoa. Käytännöt näyttäytyvät useilta osin vielä jäsentymättömiltä ja esim. sääntöjä täsmennetään samalla, kun toiminta on jo käynnissä. Asia herättää epäilemättä hallinnan tunteen puutteita niin henkilöstössä kuin johdossakin. On kuitenkin hyvä muistaa, että elämää on myös oppilaitoksen ulkopuolella.

Suomi on menossa kovaa vauhtia kohti vaaleja. Kulunut vaalikausi oli poikkeuksellinen siinä mielessä, että aiemmin tärkeäksi koettua koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa ei enää tehty, vaan hallitus linjasi asiat strategisessa hallitusohjelmassa. Epäilemättä parhaillaan kabineteissa on käynnissä kuiskuttelu niistä koulutuksenkin tavoitteista, joiden kanssa puolueet ovat valmiita osallistumaan hallitustyöskentelyyn.

Oppilaitosympäristössä on hyvä pitää mielessä, mitkä tekijät ovat johdon linjauksia ja mitkä tulevat meille annettuna. SOTE-uudistukseen liittyvät lait ovat loppusuoralla ja alkaa näyttää epäselvältä, saadaanko lakipakettia hyväksyttyä tällä hallituskaudella. Mikäli esitykset eivät valmistu, raukeavat ne hallituksen vaihtuessa. Uudesta hallitusohjelmasta riippuu, tuleeko uudistuksia, jotka vaikuttavat oppilaitoksen tarjoamien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Hallituspohjasta riippuen, näyttää opetus- ja kulttuuriministeriön poliittinen ohjaus muuttuvan lähes hallituskausittain. Ammatillisen koulutuksen arvostus ja linjaukset tuntuvat eri puolueissa olevan huomattavan erilaisia, joten paljon riippuu siitä, kuka on seuraava opetusministeri. Onneksi sentään alueen työelämä ja sen tarpeet pysyvät ennallaan vaaleista riippumatta.

Oppilaitoksessa kaivataan tällä hetkellä johtamistekoja. Omana johtamistekonani haluan rauhoittaa tilannetta. En näe vallitsevassa tilanteessa uhkakuvia enkä tarvetta äkillisiin muutoksiin. Jokainen muutos tulee perustella tiedolla, jotta emme tuhoa vuosien kehityksen tulosta. Johdon tehtävä on seurata toimintaympäristön kehitystä, toimia suunnannäyttäjänä ja kehittää toimintaa oppilaitoksessa.

Pasi Kankare
Rehtori, Careeria