Uudet opetusteknologiat

19.04.2021

Careeria on kehittänyt aktiivisesti uudenlaisia opetusteknologiaratkaisuja, joissa prosessiala on toiminut vahvasti esimerkkinä.

Animaation prosessiteollisuudesta.

Kehittämishankkeessa (SimuPro) peruskorjattiin ja modernisoitiin Ammattitiellä sijaitseva, vuonna 1996 rakennettu mekaaninen koetehdas (Pilot Plant). Korjaustoimet nähtiin välttämättömiksi vuotojen, toiminnallisuuden ja dokumentaation vanhentuneisuuden takia. Työt toteutettiin vuosien 2018–2020 aikana. Pilot Plant on erinomainen prosessialan käytännön harjoittelun oppimisympäristö sekä osaamisen osoittamisympäristö, mutta ei yksinään mahdollista riittävää harjoittelun määrää. Tämän vuoksi kehitettiin koetehtaan tislauksen tekninen ja automaatiomallinnus simuloiduksi prosessialan oppimisympäristöksi, Operator Training Simulator (OTS), joka toimii Neste Engineeringin Napcon simulator -teknologialla.

Simulaattorilla tavoitellaan turvallisempaa ja tuottavampaa oppimista, koska simuloitua oppimisympäristöä voi käyttää ilman onnettomuusvaaraa, ja harjoittelu on ajasta ja paikasta riippumatonta pilvipalvelun mahdollistamana. Simulaattori lisää vahvempaa osaamista ja varmuutta tekemiseen mahdollistamalla käytännön harjoittelun ja toistojen määrän lisäämisen. Lisäksi Careeriassa on luotu ensimmäinen prosessialan VR-teknologialla toteutettu käynnissäpitotehtävä, jota voi opiskella joko tietokoneen selaimella tai virtuaalilaseilla. Kyseinen tehtävä oli pilotti ja muiden virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämistä on jatkettu laajasti koko oppilaitoksessa. Virtuaalisten oppimisympäristöjen hyötynä nähdään käytännönläheisen opiskelun lisääminen ajasta ja paikasta riippumattomin keinoin. Opiskelija voi opiskella valmiita ympäristöjä tai rakentaa oman ympäristön esimerkiksi työssäoppimispaikastaan työnantajan käyttöön perehdytystä tai markkinointia varten.

Virtuaalisuuden etuna nähdään kustannustehokkuus, vaikuttava oppimiskokemus sekä rajaton useiden ilmiöiden tuomisen mahdollisuus yhteen ympäristöön. Virtuaalisten työkalujen käyttö lisää vaikuttavuutta markkinointiin ja myyntiin muistettavuuden parantumisen ja asiakaskohtaamisissa erottautumisen myötä. Näissä asioissa voi hyödyntää Careerian opiskelijoiden ja opettajien osaamista.

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto

Jos haluat syventää ja kehittää omaa tai henkilökunnan osaamista prosessinhoitajan tehtävissä, kannattaa tutustua Careerian prosessiteollisuuden ammattitutkinnon tuomiin mahdollisuuksiin. Ammattitutkintoon on jatkuva ja joustava haku.

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto sopii henkilöille, joilla on alan aiempaa koulutusta ja/tai työkokemusta prosessiteollisuuden tuotantoprosessien työtehtävissä. Tällaisia tehtäviä on esim. kemian-, kemiantuote-, biotuote-, lääke-, biotuotantoteollisuudessa tai sähkökemiallisen pintakäsittelyn laitoksissa sekä vesi- ja voimalaitoksessa. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa, jonne voidaan tehdä oppisopimuksen. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta sekä työntekijälle että työnantajalle.

Etsimme myös työssäoppimispaikkoja alueen yrityskentästä opiskelijoillemme.

Lisätietoja:
Riitta Malmberg, riitta.malmberg@careeria.fi, puh. 040 637 7126

Prosessinhoitaja, päiväkoulutus

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Oppisopimuskoulutus, prosessiteollisuuden ammattitutkinto