Laatutyö Careeriassa

Careerian laadunhallintajärjestelmä kattaa koko konsernin. Arvioimme järjestämiämme tutkintoja, koulutusta ja muuta toimintaamme sekä laatua ja vaikuttavuutta.

Careerian laatutyön viitekehyksenä ovat kansainväliset standardit ISO 9001 laatujärjestelmä, ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä sekä ISO 14001 ympäristöjärjestelmä. Näiden standardien mukaisesti toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen, prosessimaiseen toimintamalliin, riskiperusteisuuteen, jatkuvaan parantamiseen, eri alojen vaatimuksiin ja Careerian tavoitteisiin.

Ulkopuolisen tahon, Kiwa Inspectan, arvioinnin perusteella Careerialle myönnetyt sertifikaatit ovat luotettava osoitus siitä, että teemme jatkuvasti töitä työhyvinvoinnin, laadun ja turvallisuuden eteen ja että huomioimme toiminnassamme Green Careeria -periaatteen toimintamme positiivisten ympäristövaikutusten kasvattamiseksi ja ympäristökuormituksemme pienentämiseksi.

Sertifikaatit

ISO-sertifikaatit, Kiwa Inspecta.

Careerian lokakuussa 2020 sertifioidun laadunhallintajärjestelmän viitekehyksenä ovat Kiwa Inspectan Careerialle myöntämät sertifikaatit, jotka ovat voimassa 30.10.2023 asti:

Sertifikaatti 9952-03 ISO 9001: 2015, laadunhallintajärjestelmä
Sertifikaatti 9953-03 ISO 14001: 2015, ympäristöjärjestelmä
Sertifikaatti 9954-03 ISO 45001: 2018, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä

Lisätietoa Kiwa Inspectan sivuilta täältä.

Kansainvälinen verkosto

Careerian auditoinnin suorittanut Kiwa Inspecta kuluu kansainväliseen Kiwaan, joka on yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus- ja sertifiointialan yrityksistä. IQ-sertifikaatit selkiyttävät Careerian laatutoimintaa kansainvälisissä yhteyksissä.