Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan yleisesti henkilötietojen suojaamista, kuten esimerkiksi tietojen oikeanlaista käsittelyä ja tietojen suojaamista luvatonta käsittelyä vastaan. Jokaisella on oikeus omien henkilötietojensa suojaan. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, missä tilanteessa ja millä laajuudella henkilötietoja voidaan käsitellä.

Tietosuojapolitiikka

Careerian johtoryhmä on hyväksynyt tietosuojapolitiikan, jota noudatetaan kaikessa henkilötietojen käsittelyyn liittyvässä toiminnassa. Tutustu Careerian tietosuojapolitiikkaan tästä.

Henkilötietojen käsittely Careeriassa

Henkilötietojen käsittelylle tulee aina olla oikeanlainen peruste. Careeriassa käsitellään opiskelijoiden, henkilökunnan sekä tiettyjen sidosryhmien henkilötietoja siinä määrin kuin se on tarpeellista. Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa joko suorasti tai epäsuorasti. Esimerkkejä tyypillisistä henkilötiedoista ovat:

 • Nimi
 • Kasvot sisältävä valokuva
 • Henkilötunnus
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite

Henkilötietoja ovat myös sellaiset tiedot, joiden perusteella yksinään ei henkilöä voida tunnistaa, mutta yhdistelemällä eri tietoja henkilön tunnistaminen on mahdollista. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi:

 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Syntymäaika
 • Kotipaikkakunta
 • Ammatti

Careeriassa käsitellään henkilötietoja niin, että yksilön oikeuksia ja vapauksia suojataan mahdollisimman hyvin. Tämä taataan noudattamalla hyvää tiedonhallintatapaa, tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä sekä Careerian omia tietosuoja- ja tietoturvaohjeita. Careerian henkilöstölle annetaan myös säännöllisin väliajoin tietosuojakoulutusta.

Alla olevat tietosuojailmoitukset antavat lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä Careeriassa:

Opiskelijoiden tietosuojailmoitus

Henkilökunnan tietosuojailmoitus

Sidosryhmien tietosuojailmoitus

Asiakkaiden tietosuojailmoitus

Työnhakijan tietosuojailmoitus

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Tietojen poistamisoikeus ei ulotu henkilötietoihin, joita Careeria käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella tai yleisen edun vuoksi. Rekisteröity voi myös tietyissä tapauksissa pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.

Rekisteröidyn oikeuksia koskeva tietopyyntö on helpointa tehdä sähköisellä Tietopyyntölomakkeella (edellyttää tunnistautumista). Mikäli et saa tehtyä pyyntöä sähköisellä lomakkeella, voit olla yhteydessä tietosuoja@careeria.fi. Pyynnön tekijän henkilöllisyys varmistetaan ennen pyynnön tekemistä.

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen sivuston käytön yhteydessä. Evästeet eivät vahingoita käyttölaitetta.

Careeria käyttää evästeitä nopeuttaakseen, analysoidakseen ja kehittääkseen sivustoa sekä kohdentamaan sisältöä kullekin käyttäjälle. Voit sivustoa käytettäessä valita, hyväksytkö vain välttämättömät evästeet, vai hyväksytkö myös osan tai kaikki muista käytettävistä evästeistä. Halutessasi voit muuttaa valintojasi milloin tahansa evästeasetuksista. Kävijällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Evästeiden rajoittamisella saattaa kuitenkin olla vaikutuksia palvelun toiminnallisuuteen.

Careerian käyttämät evästeet ovat luokiteltu seuraavasti:

Välttämättömät evästeet

 • Näillä evästeillä varmistetaan, että sivusto toimii oikein. Kyseiset evästeet eivät tallenna tietoja, joilla voidaan tunnistaa käyttäjä henkilökohtaisesti.

Toiminnalliset evästeet

 • Toiminnallisia evästeitä käytetään esimerkiksi asetusten tallentamiseen sovelluksessa. Kyseiset evästeet eivät sisällä henkilötietoja tai –tunnisteita.

Tilastolliset evästeet

 • Tilastollisia evästeitä käytetään sivuston tai sovelluksen käytön seurantaan. Näiden avulla kerätty tieto on anonymisoitua.

Markkinointiin liittyvät evästeet

 • Markkinointiin liittyviä evästeitä käytetään sisällön ja mainonnan kohdentamiseen ja käyttökokemuksen optimointiin.

 

Lisätietoja:

Tietosuojavastaava (turvallisuuspäällikkö) Kim Lindroos

tietosuoja@careeria.fi