Tietoturvallisuus Careeriassa

Tavoitteenamme on varmistaa turvallisen toimintaympäristön toteutuminen opiskelijoille, henkilökunnalle ja sidosryhmien edustajille. Varmistamme hyvän tietoturvallisuuden avulla toiminnan jatkuvuuden normaalioloissa sekä häiriö- ja poikkeustilanteissa.  

Tietoturvallisuus koostuu tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä ja käytettävyydestä. Tämä tarkoittaa käytännössä tietoihin luvattoman pääsyn estämistä, tiedon vääristymisen ja tuhoutumisen estämistä sekä tietoihin pääsyn varmistamista tarpeen mukaan.   

Tietoturvallisuus on läsnä jokaisen päivittäisessä toiminnassa ja toimintatavoissa, minkä vuoksi yhtenä tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää vahvaa tietoturvakulttuuria. Tätä tavoitetta tuetaan aktiivisen viestinnän lisäksi muun muassa antamalla työntekijöille ja opiskelijoille säännöllistä ohjeistusta ja koulutusta tietoturva-asioihin. Tietoturvapoikkeamien osalta pyritään avoimeen ja oikeudenmukaiseen toimintakulttuuriin. Poikkeamista tiedotetaan aktiivisesti sisäisesti sekä tarvittaessa ulkoisesti. 

Careerian tietoturvapolitiikkaan voit tutusta tarkemmin tästä

Opiskelijoiden tietoturvaohjeesta löydät tietoturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja neuvoja. 

Tietosuojaan liittyviin asioihin voit tutustua tarkemmin tästä