Kehitysvamma-alan ammattitutkinto - Careeria

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto antaa sinulle valmiudet tehdä työtä kehitysvammaisten parissa.  Koulutuksessa painotetaan kehitysvammaisten ihmisten tukemista, ohjaamista ja hoitamista. Työn lähtökohtana on ihmisen perusoikeus tulla kohdelluksi itsenäisenä henkilönä, jolla on valinnanvapaus ja mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan aktiivisena kansalaisena.

Työpaikkasi voi olla ryhmäkodissa, kuntoutuskeskuksessa, perhekodissa, koulussa, henkilökohtaisena avustajana ja päivätoimintakeskuksessa.

Tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat

  • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla
  • Hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja toimintakyvyn havainnointi ja arviointi
  • Yksilöllinen tuki ja hoito

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi

  • Tasa-arvoinen vuorovaikutus ja kommunikointi
  • Arkielämän taitojen edistäminen ja oppimisen tukeminen
  • Yhteistyö perheen ja moniammatillisen työryhmän ja verkostojen kanssa
  • Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla

Vapaaehtoinen tutkinnon osa

  • Yrittäjyys

Tutkinto on valmis, kun pakolliset tutkinnon osat ja yksi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti.

Alkavat koulutukset

    Tällä hetkellä ei alkavia koulutuksia. Suunnitteilla olevista aloituksista voit tiedustella yhteyshenkilöltä.

Kysy lisää

Marika Karjalainen, Koulutuskoordinaattori

040 756 9178

Marika.Karjalainen@careeria.fi

Anu Hydén, Assistentti

040 590 9643

Anu.Hyden@careeria.fi

Työyhteisöjen tiedustelut

Hannele Pesola, Asiakaspäällikkö

0400 360 615

Hannele.Pesola@careeria.fi

Ajankohtaista

Menestystarinat Careeriasta

Asiakastarinoita - innostavia esimerkkejä onnistumisista niin opiskelijoilta kuin yrityksiltä.

Careeriassa tapahtuu

Viimeisimmät kuulumiset Careeriasta. Uutisia, tapahtumia ja blogikirjoituksia.