Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitaja (AT) - Careeria

Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitaja (AT)

Terveysalan ammattitutkinto on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille (Valviran rekisterissä jo olevat), jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan. Terveysalan ammattitutkinto ei ole ns. alalletulotutkinto.

Terveysalan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee sosiaali- ja terveysalan eettisiin periaatteisiin, säädöksiin ja määräyksiin perustuen. Työssä korostuvat potilas- ja työturvallisuus. Tutkinnon suorittanut osaa tehdä itsenäisesti oman alansa työtehtäviä ja toimia lääkärin antamien hoito-ohjeiden mukaisesti. Hän käyttää turvallisesti eri hoitomenetelmissä käytettäviä materiaaleja, työvälineitä ja laitteita. Hän ohjaa asiakasta ja asiakkaan tukiverkostoa varmistaen hoidon jatkuvuuden ja edistäen asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia.

Terveysalan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa vastuualueellaan, jossa hän voi toimia oman alansa osaajana kehittämistyössä. Hän tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja oman työyhteisönsä kanssa. Jalkojenhoitotyön osaamisalan suorittanut jalkojenhoitaja voi työskennellä esim. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa tai asiakkaiden kodeissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

Jalkojenhoitotyön osaamisalan opinnoissa painottuvat eri-ikäisten asiakkaiden jalkojen perushoito, jalkaongelmien ennaltaehkäisy ja asiakkaan omahoidon ohjaaminen. Jalkojenhoitaja hallitsee jalkojen iho- ja kynsisairauksien hoitotyön huomioon ottaen asiakkaan perussairaudet osana jalkojenhoitoprosessia. Hän osaa myös ohjata ja neuvoa asiakasta jalkojen terveyden edistämisessä ja omahoidossa. Jalkojenhoitaja ennaltaehkäisee asiakkaan jalkaongelmien syntymistä hyödyntäen uusinta tietoa jalkojenhoitotyöstä. Hänellä on ammattitaito tehdä asiakkaille suojaavia ja keventäviä ortooseja ja ohjata asiakasta niiden käytössä.

Tutkinnon muodostuminen

Terveysalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Se muodostuu pakollisista tutkinnon osista (135 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (15 osp).

Pakolliset tutkinnon osat

  • Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla, 45 osp
  • Jalkojenhoitotyössä toimiminen, 90 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi

  • Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen, 15 osp
  • Haavojen hoitaminen, 15 osp
  • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 15 osp
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 15 osp
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Lue lisää ePerusteista >

Kysy lisää

Anu Hydén, Assistentti

040 590 9643

Anu.Hyden@careeria.fi

Hannele Pesola, Asiakaspäällikkö

0400 360 615

Hannele.Pesola@careeria.fi

Ajankohtaista

Menestystarinat Careeriasta

Asiakastarinoita - innostavia esimerkkejä onnistumisista niin opiskelijoilta kuin yrityksiltä.

Careeriassa tapahtuu

Viimeisimmät kuulumiset Careeriasta. Uutisia, tapahtumia ja blogikirjoituksia.