Vanhustyön erikoisammattitutkinto - Careeria

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto antaa sinulle vankan vanhustyön asiantuntijan ammattitaidon. Perehdyt ikääntyneiden palvelutarpeiden arviointiin ja palvelujen laadun kehittämiseen. Koulutuksessa painotetaan muistioireisen asiakkaan kohtaamista ja hänen toimintakykynsä tukemista. Koulutus antaa sinulle työkaluja ikääntyneiden ohjaukseen, neuvotaan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Vanhustyön arvoperustana on ikääntyneen ihmisen ihmisarvo ja itsemääräämisoikeus. Työssäsi tuet ikääntyneen ihmisen osallisuutta häntä itseään koskevan hoidon suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kunnioitat ikääntyneen ihmisen oikeuksia, itsenäisyyttä, koskemattomuutta ja ainutkertaisuutta. Omalla toiminnallasi vahvistat ja levität myönteistä kuvaa ikääntymisestä ja vanhuudesta.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntijana vanhustyön eri tehtävissäsi. Työssäsi toimit ikääntyneen ihmisen kotona, päivätoiminnassa, palvelutalossa, vanhustenkeskuksessa, terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

Tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat

  • Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen
  • Asiakaspalveluverkostossa toimiminen
  • Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi

  • Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen
  • Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen
  • Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä
  • Kuolevan ihmisen hoitaminen

Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset ja vähintään yksi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti.

Kysy lisää

Marika Karjalainen, Koulutuskoordinaattori

040 756 9178

Marika.Karjalainen@careeria.fi

Anu Hydén, Assistentti

040 590 9643

Anu.Hyden@careeria.fi

Työyhteisöjen tiedustelut

Hannele Pesola, Asiakaspäällikkö

0400 360 615

Hannele.Pesola@careeria.fi

Ajankohtaista

Menestystarinat Careeriasta

Asiakastarinoita - innostavia esimerkkejä onnistumisista niin opiskelijoilta kuin yrityksiltä.

Careeriassa tapahtuu

Viimeisimmät kuulumiset Careeriasta. Uutisia, tapahtumia ja blogikirjoituksia.