Haluan luotsata joukkoja

Hyviä johtamistaitoja tarvitaanvastuullisissa työtehtävissä

Esihenkilönä otat vastuun yhteisen tekemisen onnistumisesta ja luotsaat tiimisi kohti tavoitteita.  

Työnjohtajana sinulle on tärkeää toimiva tiimi ja tuotannon johtaminen tavoitteellisesti, turvallisesti ja ympäristönäkökohdat huomioiden. 

Johtajana ja yritystoiminnasta vastaavana johdat kokonaisvaltaisesti henkilöstöä ja vastuualuettasi sekä kehität liiketoimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. 

Kasvatusalan ammattilaisena luotsaat elämässä oikeaan suuntaan ja eteenpäin sekä pieniä että vähän isompia yhdessä tiimin kanssa. 

Majoitus- ja ravitsemisalan esihenkilönä ohjaat ihmisiä, jotka tuottavat elämyksiä ja nautintoja. 

Kaupan esihenkilönä luot ja kehität myymälän toimintaa, jotta työntekijät onnistuvat tuottamaan unohtumatonta asiakaspalvelua. 

Yrittäjänä kannustat henkilöstöäsi kohti yhteisiä tavoitteita ja kannattavaa liiketoimintaa. 

Puhtaus- tai kiinteistöpalvelualan esihenkilönä huolehdit tiimisi mahdollisuuksista tuottaa ihmisille iloa puhtailla pinnoilla ja turvallisilla sekä toimivilla kiinteistöillä. 

Turvallisuusvalvojana suunnittelet, hankit ja toteutat henkilöstölle ja organisaatiolle turvallisuuskoulutusta sekä johdat turvallisuustoimintaa. 

Johtaminen ja esimiestyö

Kasvatus ja ohjaus

Kiinteistöpalvelut

Liiketoiminta

Matkailuala

Puhdistus- ja kotityöpalvelut

Ravitsemis- ja elintarvikeala

Sosiaali- ja terveysala

Turvallisuusala

Yritystoiminnan kehittäminen