Haluan pelastaa ympäristön

Haluat toimia ympäristön parhaaksi, ja sinulle on tärkeää vastuullinen toiminta. 

Ympäristöalan tehtävissä huolehdit muun muassa kiertotaloudesta ja materiaalien talteen otosta. 

Ravitsemisalalla vaikutat erityisesti elintarvikkeiden käsittelyn ja ruoanvalmistuksen kautta ympäristön kuormitukseen.  

Kasvisruokavalioiden suunnittelun ja valmistuksen kautta vaikutat ympäristön hyvinvointiin ja pienennät elintarvikkeiden hiilijalanjälkeä.  

Kuljetusala sähköistyy lähitulevaisuudessa. Jo nyt voit vaikuttaa taloudellisella ajotavalla ja ajosuunnittelulla ympäristön kuormitukseen.   

Prosessihoitajan ammatissa vaikutat ympäristökuormitukseen teollisuusympäristöissä tai vesi- ja voimalaitoksissa.  

Talotekniikan alalla pääset vaikuttamaan ilmaston lämpenemisen hillitsemiseen uusilla teknologisilla ratkaisuilla.   

Erilaisten materiaalien pintakäsittelyssä voit huomioida ympäristöä säästävät menetelmät ja tarvikkeet. 

Vastuulliseen liiketoimintaan vaikutat omalla esimerkilläsi, johtamistavoitteiden mukaisella toiminnalla ja vastuullisuuden eri näkökulmat huomioivalla esihenkilötyöllä.   

Liiketoiminnan alalla voit hankkia osaamista ja toimia tehtävissä, jotka tukevat organisaation vastuullista toimintaa.  

Ravitsemis- ja elintarvikeala

Autot ja logistiikka

Prosessiteollisuus

Talotekniikka

Rakentaminen ja pintakäsittely

Johtaminen ja esimiestyö

Liiketoiminta

myyjä