Valmentava ohjaaja

Amis Osaa –yhteishankkeen Valmentava Ohjaaja -koulutus

Koulutuspilotti 2 välityömarkkinoiden esimiehille ja työn ohjaajille

Välityömarkkinoilla toimivissa organisaatioissa työntekijät vaihtuvat usein ja uusien työntekijöiden ohjaaminen ja perehdyttäminen ovat suuri osa arkityötä. Uusien työntekijöiden koulutus- ja työhistoria, sekä joskus haasteellisetkin elämäntilanteet tuovat lisähaastetta työn ohjaamiseen. Valmentavan ohjaajan koulutus antaa eväitä oman työn tekemiseen ja luo uutta osaamista työntekijän ohjaamiseen paitsi nykyiseen työtehtävään, myös työntekijän jatkopolkujen avaamiseen.

Koulutus soveltuu työpaja- ja tukityöpaikkojen ohjaus- ja työnjohtotehtävissä toimiville henkilöille. Kokeneet konkarit hankkivat koulutuksen aikana vahvistusta osaamiseensa. Uudet esimiehet, valmentajat, työpaikkakouluttajat ja työpaikkaohjaajat hankkivat tietoja ja taitoja, joiden avulla oma rooli ja osaaminen ohjaustyössä vahvistuu.
Kenelle?

Välityömarkkinoilla toimivien ohjaajien ja esimiesten valmennus-, perehdytys- ja ohjaustaitoja vahvistava koulutus.


Koulutuksen sisältö

Koulutuspäivät, toteutus ja sisällöt

  • 25.9. klo 12-15 Lähikoulutuspäivä, aloitus ja orientaatio
  • 9.10. klo 13-15 Skype / Työhön opastaminen ja perehdyttäminen
  • 23.10. klo 13-15 Skype / Osaamisen kehittymisen ohjaaminen
  • 6.11. klo 13-15 Skype / Erilaisten oppijoiden ohjaaminen
  • 20.11. klo 13-15 Skype / Perehdytettävän osaamisen kehittyminen ja arviointi
  • 4.12. klo 10-15 Careeria Vantaan toimipiste, Virnatie 5 A / Oman työn kehittäminen, palautteet

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan pääosin hybridikoulutuksena. Hyödynnämme Moodle- verkko-oppimisympäristöä, Skypeyhteyksiä, lähitapaamisia ja työpaikalla tapahtuvia ohjaus- ja valmennuskäyntejä. Kouluttajamme vierailee työpaikalla, auttaa ja ohjaa koulutuksessa hankitun osaamisen viemisessä arkityöhön. Koulutuksen päätyttyä osallistujat voivat halutessaan suorittaa Liiketoiminnan ammattitutkinnon osan (Perehdyttäminen ja työnopastaminen, 60 osp), viralliseksi merkiksi ammatillisesta osaamisesta valmentavassa ohjaustyössä.


Koulutukseen hakeminen

Hae mukaan koulutukseen hakulomakkeella.

Koulutuksen tiedot

25.09.2019 - 04.12.2019

Viimeinen hakupäivä 20.09.2019

Vantaa Virnatie 5 A

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen