Hieronnan ammattitutkinto

Hieroja

Hieroja hieroo asiakkaan selkää
Hieronnan ammattitutkinto, hieroja - 7.2.2022 - Vantaa

7.2.2022 - 24.3.2023
Viimeinen hakupäivä:
31.1.2022
Vantaa, Virnatie 5 A
Opiskelumaksu on 1200€

Hae koulutukseen
Tulossa syksyllä 2022 - Vantaa

Jatkuva haku.
Vantaa, Virnatie 5 A
Opiskelumaksu on 1200€

Tule rakentamaan unelmiesi uraa terveysalalle!

Hieronnan ammattitutkinto antaa sinulle hyvät valmiudet työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä sosiaali- ja terveysalan, liikunnan tai vapaa-ajan työpaikoilla, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, palvelutaloissa, kauneushoitoloissa ja asiakkaiden kodeissa. 

Hierojan työssä painottuu vastuullinen päätöksenteko, hyvät vuorovaikutustaidot sekä asiakaspalveluun ja palveluammattiin soveltuva asenne. Asiakaskohtaamisessa hierontatyön lähtökohtana on kosketus. Hieroja käsittelee asiakkaan lihaksia ja lihasryhmiä erilaisin ottein niiden rentouttamiseksi. 

Koulutuksessa opit ihmiskehon anatomian ja fysiologian perusteet, klassisen hieronnan perusotteet sekä niiden käytön. Opit hieromaan kaikenikäisiä ja kaikenlaisia ihmisiä. Saat myös osaamista lihashuollon tukihoitoihin, kuten mm. pintalämpöhoitoihin, kylmähoitoihin, sekä aktiivisiin ja passiivisiin venytyksiin. Lisäksi opit edistämään työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Koulutus antaa valmiudet itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja eettisesti kestävään yrittäjyyteen. 

Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneena voit hakea koulutettu hieroja -ammattinimikkeen käyttöoikeutta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohjeiden mukaisesti. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneen rekisteröinti terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin tapahtuu koulutettu hieroja -nimikkeellä. Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattihenkilö terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaisesti.

Opiskelijoidemme mielestä parasta hieronnan opinnoissa on ihmiskehoanatomiaan perehtyminen, käsillä tekeminen, asiakkaiden hyvän olon ja terveyden edistäminen, ammatin monipuolisuus ja hyvät jatko-opintomahdollisuudet.

Käytännön toteutus

Hieronnan ammattitutkinnon koulutus koostuu lähi- ja verkko-opinnoista sekä oppimisesta työpaikoilla. 

Lähipäivät ovat neljänä päivänä viikossa, joista teoriapäivät pidetään klo 8:30-15:30. Yhtenä päivänä opiskellaan itsenäisesti tekemällä oppimistehtäviä. 

Asiakashierontojen alkamisen jälkeen oppilaitoksen hoitolassa työskennellään kahdessa vuorossa (klo 7:30-14 ja klo 11:30-18). Asiakashierontapäiviä on keskimäärin 2 kertaa viikossa.

Syventävä työelämäjakso suoritetaan aidoilla työpaikoilla esimerkiksi yhteistyökumppaniemme Jumissa-ketjun tai Rela-hierojien hoitoloissa.

Opiskelua varten opiskelija ostaa oppikirjan ja työasun, joiden hinta on yhteensä 100-150 euroa.

Kesto

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on noin yksi vuosi.

Opiskelumaksu

Hieronnan ammattitutkinnon suorittaminen maksaa 1200 €. Opiskelumaksun voi maksaa kolmessa erässä koulutuksen aikana. Maksuja ei palauteta, mikäli koulutus keskeytetään.

Opiskelumaksu kattaa opetuksen, ohjauksen ja näytöt tutkintojen järjestämiseen. Careerialla on oikeus järjestää hieronnan ammattitutkinnon näytöt.

Opintojen rahoittaminen

Voit hakea opintoihin opintotukea Kelalta.

Jos olet työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista saada Työllisyysrahastosta 400 euron suuruinen ammattitutkintostipendi, mikäli sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Tutustu saamisedellytyksiin

Tutkinto

Hieronnan ammattitutkinto, hieroja

Hieronnan ammattitutkinto antaa sinulle hyvät valmiudet työskennellä hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä, kuntoutuskeskuksissa, työpaikoilla, kylpylöissä, palvelutaloissa, kauneushoitoloissa, liikunnan yksiköissä ja asiakkaiden kodeissa.

Tutkinnon laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

 

 

Koulutuksen kuvituskuva

Koulutuksen sisältö

Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisista ammatillista tutkinnon osista (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp). 

 

Pakolliset tutkinnon osat, 100 osp:
  • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp  
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat , 50 osp:
  • Ikääntyvän potilaan hieronta, 25 osp 
  • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp 
  • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp 
  • Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti. Aikaisemmat opinnot keventävät hieronnan at opintoja.
Lisämaksusta tarjoamme täydentävää koulutusta:
  • Fascia (lihaskalvo) käsittelystä 
  • Kinesioteippauksesta 
  • Kuumakivihieronnasta 
  • Intialaisesta päähieronnasta 

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa

Hae koulutukseen

Jatkuva haku – Vantaa

Koulutukseen hakeminen

Hakijan on oltava terveydentilaltaan ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan alalle sopiva. Hieronnan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset on määritelty SORA- lainsäädännössä.

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sora-ratkaisuja-soveltumattomuuteen#anchor-sora-tutkintojen-opiskelijavalinta

Hakijoiden suomen kielen taito testataan tarvittaessa.

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Laura Sulin, assistentti
040 523 9600
laura.sulin@careeria.fi

Riina Salminen, opinto-ohjaaja
040 643 3938
riina.salminen@careeria.fi

Merja Helistö, ammatillinen opettaja
040 631 4223
merja.helisto@careeria.fi

Hakijapalvelut

hakutoimisto@careeria.fi