Terveysalan ammattitutkinto

Jalkojenhoitaja (AT)

Jalkojen hoitaja hoitaa asiakkaan jalkoja
Tulossa elokuussa 2022 - 22.8.2022 - Porvoo

22.8.2022
Jatkuva haku.
Porvoo, Lundinkatu 10 B
Opiskelumaksu on 800€

Tulossa syyskuussa 2022 - 20.9.2022 - Vantaa

20.9.2022
Jatkuva haku.
Vantaa, Virnatie 5 A
Opiskelumaksu on 800€

Rakenna uraa terveysalalle jalkojenhoitajana!

Terveysalan ammattitutkinto antaa sinulle hyvät perusvalmiudet työskennellä jalkojenhoidon ammattilaisena moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa. Jalkojenhoitajan osaamisalan suorittanut jalkojenhoitaja voi työskennellä esim. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa tai asiakkaiden kodeissa. Koulutus antaa valmiudet toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.  

Jalkojenhoitajan työ perustuu sosiaali- ja terveysalan eettisiin periaatteisiin, säädöksiin ja määräyksiin ja työssä korostuu potilas- ja työturvallisuus. Tutkinnon suorittanut osaa tehdä itsenäisesti oman alansa työtehtäviä ja toimia lääkärin antamien hoito-ohjeiden mukaisesti. Hän käyttää turvallisesti eri hoitomenetelmissä käytettäviä materiaaleja, työvälineitä ja laitteita. Hän ohjaa asiakasta ja asiakkaan tukiverkostoa varmistaen hoidon jatkuvuuden ja edistäen asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia.

Kenelle?

Koulutus sopii sinulle, mikäli olet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö ja haluat syventää osaamistasi jalkaterveydestä, tai olet kiinnostunut toimimaan ammatinharjoittajana jalkojenhoitajana. Voit opiskella ammattitutkinnon myös oman työsi ohella.  

Terveysalan ammattitutkinto on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille (Valviran rekisterissä jo olevat), jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan. Terveysalan ammattitutkinto ei ole ns. alalletulo -tutkinto.  

Opiskelijoidemme mielestä parasta terveysalan opinnoissa on käsillä tekeminen, ammattitaidon syventäminen ja laajentaminen, mahdollisuus opiskella työn ohessa, monipuolisuus sekä hyvät jatko-opintomahdollisuudet. 

Käytännön toteutus

Jalkojenhoidon monimuoto-opinnot sisältävät verkossa tapahtuvaa opetusta, itsenäisiä verkko-opintoja sekä lähiopintoja Porvoossa tai VantaallaKoulutukseen sisältyy käytännön harjoittelua, jossa opit käyttämään alalla käytettäviä työvälineitä ja henkilökohtaisia suojavarusteita oikein ja turvallisesti. 

Jalkahoitolaharjoittelun voi tehdä oppilaitoksen omassa jalkahoitolassa tai muissa erikseen sovittavissa harjoittelupaikoissa. Jalkahoitolaharjoittelun päivät sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti opiskelijan aikataulun mukaisesti.

Opiskelua varten opiskelija ostaa omat työvälineet, joiden hinta on noin 350 euroa. Lisäksi hankitaan työvaatteet ja – jalkineet sekä oppikirja.

Kesto

Opinnot kestävät noin 1- 1,5 v. oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Opiskelumaksu

Jalkojenhoitajan ammattitutkinnon suorittaminen maksaa 800 . Opiskelumaksun voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä.

Opintojen rahoittaminen

Voit hakea opintoihin opintotukea Kelalta.

Jos olet työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista saada Työllisyysrahastosta 400 euron suuruinen ammattitutkintostipendi, mikäli sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Tutustu saamisedellytyksiin

Tutkinto

Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitaja (AT)

Terveysalan ammattitutkinto antaa sinulle hyvät perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tajatkokouluttautua terveysalalla. Jalkojenhoitotyön osaamisalan opinnoissa painottuvat eri-ikäisten asiakkaiden yksilöllinen jalkojen hoito, jalkaongelmien ennaltaehkäisy ja asiakkaan omahoidon ohjaaminen. Jalkojenhoitaja hallitsee jalkojen iho- ja kynsisairauksien hoitotyön ja ottaa työssään huomioon asiakkaan perussairaudet. Hän osaa ohjata ja neuvoa asiakasta jalkojen terveyden edistämisessä ja omahoidossa sekä ennaltaehkäistä asiakkaan jalkaongelmien syntymistä hyödyntäen uusinta tietoa jalkojenhoitotyöstä. Hän osaa tehdä asiakkaille suojaavia ja keventäviä ortooseja ja ohjata asiakasta niiden käytössä.

Tutkinnon laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

 

 

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (135 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (15 osp).

 

Pakolliset tutkinnon osat
  • Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla, 45 osp
  • Jalkojenhoitotyössä toimiminen, 90 osp
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi
  • Haavojen hoitaminen, 15 osp
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 15 osp
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa

Hae koulutukseen

Jatkuva haku – Porvoo

Koulutukseen hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake ja perustele huolellisesti miksi haluat koulutukseen. Liitä hakemukseen koulu- ja työtodistukset sähköisessä muodossa. Valintahaastatteluun kutsutaan hakemusten perusteella.

Hakijan on oltava terveydentilaltaan ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan alalle sopiva. Terveysalan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset on määritelty SORA- lainsäädännössä.

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sora-ratkaisuja-soveltumattomuuteen#anchor-sora-tutkintojen-opiskelijavalinta

Hakijoiden suomen kielen taito testataan tarvittaessa.

Hae koulutukseen

Jatkuva haku – Vantaa

Koulutukseen hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake ja perustele huolellisesti miksi haluat koulutukseen.  Liitä hakemukseen koulu- ja työtodistukset sähköisessä muodossa. Valintahaastatteluun kutsutaan hakemusten perusteella.

Hakijan on oltava terveydentilaltaan ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan alalle sopiva. Terveysalan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset on määritelty SORA- lainsäädännössä.

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sora-ratkaisuja-soveltumattomuuteen#anchor-sora-tutkintojen-opiskelijavalinta

Hakijoiden suomen kielen taito testataan tarvittaessa.

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Laura Sulin, assistentti
040 523 9600
laura.sulin@careeria.fi

Maija-Riitta Kuusitunturi, opinto-ohjaaja, Porvoo
040 161 5552
maija-riitta.kuusitunturi@careeria.fi

Laura Sulin

0405239600

Laura.Sulin@careeria.fi

Hakijapalvelut

hakutoimisto@careeria.fi