Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Koulunkäynninohjaaja verkkototeutus

Oppisopimus - 9.1.2024 - Verkkototeutus

Viimeinen hakupäivä:
27.11.2023
9.1.2024 - 31.1.2025
Verkkototeutus
Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Hae koulutukseen Lisätietoja
Omaehtoinen verkkokoulutus - 9.1.2024 - Verkkototeutus

Viimeinen hakupäivä:
27.11.2023
9.1.2024 - 31.1.2025
Verkkototeutus
450€

Hae koulutukseen Lisätietoja

Oletko kiinnostunut toimimaan kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen työympäristöissä?

Careerian kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kautta saat valmiuksia toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Toimit kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössäsi edistäen yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Samalla opit erilaisia malleja ja menetelmiä arkityöhösi.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan koulutus antaa sinulle eväitä ohjattavien kasvun ja kehityksen sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumisen tukemiseen. Opit tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja puuttumaan kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Koulutuksen myötä osaat ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Työssäsi huolehdit myös toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta saat pätevyyden toimia koulunkäynninohjaajana/avustajana sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu motivoituneille aikuisille, jotka haluavat työskennellä lasten ja kouluikäisten parissa. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille, joilla on riittävä suomen kielen taito B2 ja riittävät taidot toimia verkossa järjestettävässä koulutuksessa. Hakijoiden, joiden kielitaito ei täytä kielitasovaatimusta, hakemus siirretään heidän niin halutessaan myöhemmin hakuun tulevaan koulutukseen, joka järjestään lähiopetuksena Helsingissä (kielitasovaatimus B1.1). Opiskelijalla tulee olla työpaikka tai työssäoppimispaikka. Opiskelijalta edellytetään kohtuullisia digitaitoja, tietokonetta sekä kameraa tietokoneeseen.

Lue lisää kielitaitovaatimuksista ja -testauksesta Careeriassa

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudelle opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista.

Lue lisää terveydentilavaatimuksista

 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajajana voit toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä.

Käytännön toteutus

Koulutus on työvaltainen eli suuri osa oppimisesta tapahtuu työpaikoilla koulunkäynnin ja/tai ilta- ja aamupäivätoiminnan ohjaajan työtehtävissä oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Koulutuksen teoriaopetus järjestetään verkko-opintoina Teamsissa iltapäivisin sekä iltaisin (2 x 3h / viikko)

Käytännön taitojen oppiminen ja näytöt tehdään työpaikalla koulunkäynninohjaajan työtehtävissä opettajan työparina. “Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus” tutkinnon osan työelämässä oppiminen ja näyttö tehdään aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Kesto

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on noin 1-1,5 vuotta. 

Opintojen rahoittaminen

Voit hakea opintoihin opintotukea Kelalta.

Jos olet työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella.

Tutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan kautta saat valmiuksia toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä.

Laajuus

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan laajuus on 150 osaamispistettä.

Koulutuksen kuvituskuva

Koulutuksen sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana osallistut eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työssäsi edistät oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa työskentelet itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Kaikille yhteinen pakollinen tutkinnon osa:

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

 • ihmisen kasvu ja oppiminen
 • kasvatus- ja ohjausalan työtä ohjaavat lait, määräykset ja ohjeet
 • työelämä- ja yhteistyötaidot
 • viestintä, vuorovaikutus ja tunnetaidot
 • oma jaksaminen ja työhyvinvointi

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat:

Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp

 • oppimisprosessi ja ohjaaminen eri työpaikoilla
 • opetussuunnitelman mukainen työnkuva ja tehtävät
 • menetelmiä oppimistilanteiden ohjaamiseen
 • oppimiseen liittyvät haasteet ja oppilaan tukeminen
 • vertais- ja verkostotyöskentely

Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 40 osp

 • tuen tarpeiden tunnistaminen
 • hahmottaminen ja erilaiset kielelliset haasteet
 • tarkkaavaisuuden sekä keskittymisen vaikeudet
 • psykososiaaliset sekä tunne-elämän kehityksen vaikeudet
 • pitkäaikaissairaudet ja kehitysvammaisen toimintakyvyn tukeminen
 • autismin kirjo ja neurologiset kehityshäiriöt
 • liikunta-, näkö- tai kuulovammaiset
 • toiminta moniammatillisessa työryhmässä

Pakollinen valinnainen:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 30 osp

 • aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällön suunnittelu ja toteutus
 • osallisuus, leikki ja lasten omaehtoinen toiminta
 • yksilön ja erilaisten ryhmien ohjaus
 • kasvattajuus ja ammatillinen identiteetti
 • luovat ja toiminnalliset menetelmät
 • päivittäiset toiminnot; ruokailu, liikennekasvatus, turvallisuus, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
 • yhteistyö koulun ja vanhempien kanssa

tai

Koulunkäynnin ohjaus ja tuki 30 osp

 • Lainsäädännön ja työpaikan ohjeistuksen mukainen toiminta
 • Oppilaiden tilanteen huomioiminen vuorovaiktuksessa
 • Erilaisissa verkostoissa ja ryhmissä toimiminen
 • Ohjattavan henkilökohtaisen opintopolun toteutuminen
 • Yksilön ja ryhmän ohjaaminen ikä- ja kehitystason mukaisesti
 • Ohjattavan hyvinvoinnin tukeminen
 • Työpaikan turvallisuuden mukainen toiminta
 • Oman ammattitaidon kehittäminen ja arvioiminen

Valinnainen tutkinnon osat (yht. 20 osp):

 • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp

tai

 • tutkinnon osa tai osia toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
 • tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon samasta tai toisesta osaamisalasta
 • korkeakouluopinnot

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa.

Hae koulutukseen

Työvaltainen omaehtoinen koulutus

Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun hakemusten perusteella, kutsu haastatteluun ja ennakkotehtävät lähetetään sähköpostilla.

Valintahaastattelu pidetään etänä Teamsissä 11.-13.12.2023.  Tarvittaessa suomen kielen testi. Haastattelussa käydään läpi motivaatiosi, soveltuvuutesi ja esteettömyytesi työskennellä alalla.

Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan kaikille haastatelluille sähköpostitse noin viikon sisällä haastatteluiden päättymisestä. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.

Hae koulutukseen

Oppisopimuskoulutus

Voit osallistua koulutukseen myös oppisopimusopiskelijana, jolloin koulutus on maksuton. Oppisopimuksella opiskelun edellytys on soveltuva alan työpaikka. Ota työnantajasi kanssa yhteys Susan Helenius-Niemiseen: Susan Helenius-Nieminen, asiakasvastaava p. 050 381 6474 susan.helenius-nieminen@careeria.fi

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, hakemuksen voit täyttää alla olevan linkin kautta.

Jos asut muualla kuin Itä-Uudellamaalla, ole yhteydessä oman alueesi oppisopimustoimistoon: https://www.oppisopimus.fi/hae-lahin-oppisopimustoimisto/

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Markus Suntila

Opettaja

040 637 3031

markus.suntila@careeria.fi


Hyvinvointi ja kasvatus

Lämmittäjänkatu 2, Helsinki

Marika Karjalainen

Koulutuskoordinaattori

040 756 9178

Marika.Karjalainen@careeria.fi


Hyvinvointi ja kasvatus

Lämmittäjänkatu 2, Helsinki


Nainen pitää kädessään iPadia ympärillään joukko oppilaita.

Koulunkäynninohjaajaksi työvaltaisesta koulutuksesta – Työpaikka löytyi heti valmistumisen jälkeen

Minna Pellinen, 32, opiskeli Careeriassa koulunkäynninohjaaksi. Valmistumisen jälkeen hän sai työpaikan Taivallahden peruskoulusta, jossa oli ollut työssäoppimassa opintojen ajan. Ennen kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittamista Minnalla oli taskussaan jo kaksi tutkintoa: restonomi (AMK) ja ravintolakokin ammattitutkinto. Oma ala löytyi viimeisimmän Lue lisää
Hymyilevä nainen ja mies.

Mohamed ja Anne tekevät merkittävää työtä koulunkäynninohjaajina – kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto antaa valmiudet monipuolisiin kasvatus-, opetus- ja ohjausalan tehtäviin

Virolaistaustainen Anne Zinina ja egyptiläistaustainen Mohamed Maklad suorittivat Careeriassa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon ja työllistyivät välittömästi valmistuttuaan, Anne Rajakylän kouluun ja Mohamed Taivallahden kouluun. Näiden kahden taustaltaan hyvin erilaisen opiskelijan osaaminen on ollut työssäoppimisjaksoilla merkittävässä roolissa koulun ja kodin välisessä Lue lisää

Miksi juuri Careeriaan

 • Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä – saat huomisen työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.
 • Rakennamme kanssasi sinulle sopivan opintopolun.
 • Meillä et jää yksin. Saat yksilöllistä ohjausta ja tukea opintoihisi.
 • Nykyaikaiset oppimisympäristömme ja opiskelujaksot työpaikoilla tukevat ammatillista kehittymistäsi.
 • Toimipisteemme sijaitsevat Uudellamaalla hyvien liikenneyhteyksien varrella. 
 • Verkkokoulutuksiimme voit osallistua mistä tahansa – vaikka kotisohvaltasi.