Vammaisalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan osaamisala

Kehitysvamma-alan ohjaaja (AT)

Vammaisalan ohjaaja avustamassa asiakasta
Verkkokoulutus - 3.3.2022 - Verkko/Vantaa

3.3.2022 - 10.3.2023
Viimeinen hakupäivä:
13.2.2022
Verkko/Vantaa
450€ (sis. alv)

Hae koulutukseen

Haluatko kehittää osaamistasi kehitysvamma-alalla?

Kehitysvamma-alan ohjaajan työ on kehitysvammaisten ihmisten tukea, ohjausta ja hoitoa vastuullisesti. Työn lähtökohtana on kehitysvammaisen ihmisen arvo omana itsenään ja ihmisten yhdenvertaisuus yhteiskunnassa.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu alalla työskenteleville tai hoitoalalta kokemusta/koulutusta omaaville. Omaehtoiseen koulutukseen osallistuminen ei edellytä alan työpaikkaa.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudelle opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista.

Vammaisalan ammattitutkinnon suoritettuasi voit työskennellä eri-ikäisten kehitysvammaisten kodeissa sekä avustaa ja ohjata heitä opinnoissa, työpaikoissa ja palveluiden käytössä.

 

Käytännön toteutus

Kehitysvamma-alan ohjaajan koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Verkkotapaamiset toteutetaan Microsoft Teamsin kautta keskimäärin kahtena iltapäivänä kuukaudessa klo 13–16. Lisäksi opintoihin liittyy itsenäisiä verkkotehtäviä Moodle-oppimisalustalla ja työpaikalla oppimista työpaikkaohjaajan tukemana.

Vaadittavan ammattitaidon osoitetaan näytöissä käytännön työtehtävissä omalla työpaikallasi tai muussa alan työpaikassa.

Lue lisää terveystilavaatimuksista

Kesto

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on noin 1 vuosi. 

Opintojen rahoittaminen

Voit hakea opintoihin opintotukea Kelalta.

Jos olet työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista saada Työllisyysrahastosta 400 euron suuruinen ammattitutkintostipendi, mikäli sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Tutustu saamisedellytyksiin

Tutkinto

Vammaisalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan osaamisala

Kehitysvamma-alan osaamisala antaa sinulle valmiudet toimia kehitysvammaisten ihmisten ohjaajana.

Laajuus

Kehitysvamma-alan osaamisalan laajuus on 150 osaamispistettä. 

 

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla (45 osp)

 • Lainsäädäntö ja vammaisalan arvoperusta
 • Palvelujärjestelmä ja palveluohjaus
 • Moniammatillinen yhteistyö
 • Vammaisuuskäsitykset
 • Kehitysvammatietous ja yksilökeskeinen toimintatapa
 • Kehitysvammaisen omien valintojen ja päätösten tekemisen tukeminen
 • Kehitysvammaisen henkilön terveyden tukeminen
 • Haastavat tilanteet ja kehitysvammaisen henkilön turvallisuuden edistäminen
 • Laadunarviointimenetelmät ja asiakkaan ja läheisen tukeminen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa
 • Työhyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtiminen

Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen (45 osp)

 • Ympäristön merkitys kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn edistämisessä
 • Toimintatapojen tunnistaminen
 • Oppimisen ja ohjaamisen periaatteet ja merkitykset arjen itsenäisen elämän tukemisessa
 • Ohjaaminen ja sosiaalisen tuen tarjoaminen
 • Ympäristön merkitys ja hyvinvointiteknologia
 • Motoristen taitojen tukeminen
 • Aisti- ja liikuntavammoissa tukeminen
 • Autismin kirjo
 • Palveluiden ja hoidon suunnittelun lakisääteinen perusta
 • Yksilökeskeinen suunnittelu, asiakkaan vahvuudet
 • Asiakassuunnitelmien laadinta, dokumentointi

Vuorovaikutus ja kommunikointi (45 osp)

 • Vuorovaikutuksen kehittyminen
 • Yksilölliset vuorovaikutuskeinot ja vuorovaikutusaloitteet
 • Puhetta täydentävät ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja selkokieli
 • Aistien merkitys vuorovaikutuksessa
Valinnaiset tutkinnon osat:

Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa (15 osp)

 • Läheisten rooli osana kehitysvammaisen henkilön elämää
 • Vanhemmuuden tukeminen ja perheen elämänkaaren vaiheet
 • Eri kulttuureista tulleiden ja monikulttuuristen perheiden kanssa toiminen
 • Oma toiminta läheisten ja kehitysvammaisen henkilön ja omaisten keskinäisen yhteyden tukemisessa
 • Hoidon, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen suunnitelmien säännöllinen arviointi vanhempien ja työyhteisön kanssa

tai

Sosiokulttuurinen työ (15 osp)

 • Taiteen, kulttuurin ja liikunnan mahdollisuudet työssä
 • Sosiokulttuuriset menetelmät
 • Saavutettavuuden edistäminen

tai

Tutkinnon osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tai toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa.

Hae koulutukseen

Verkkokoulutus

Opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on osallistuminen valintahaastatteluun. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita vammaisalan koulutukseen. Haastatteluihin kutsutaan sähköpostilla tai puhelimitse. Haastattelupäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelun jälkeen. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan kaikille haastatelluille sähköpostitse noin viikon sisällä haastatteluiden päättymisestä. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.

Huomioithan että alaikäisen kanssa työskentely edellyttää rikostaustaotteen esittämistä.

Hae koulutukseen

Oppisopimuskoulutus

Mikäli työnantajasi on valmis kouluttamaan sinut oppisopimuksella, ota yhteys työnantajasi kanssa Susan Helenius-Niemiseen. Oppisopimus solmitaan aina työnantajan ja oppisopimustoimiston kanssa.

Susan Helenius-Nieminen

050 381 6474

susan.helenius-nieminen@careeria.fi

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, täytä hakemus alla olevan linkin kautta.

Hae oppisopimuskoulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Marika Karjalainen

0407569178

Marika.Karjalainen@careeria.fi