Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen EAT

Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Verkkokoulutus - 11.9.2023 - Verkkototeutus

11.9.2023 - 29.12.2023
Viimeinen hakupäivä:
25.8.2023
Verkkototeutus
150€, oppisopimuskoulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Tule kehittämään omaa osaamistasi ja asiantuntijuuttasi vaikea- ja monivammaisten henkilöiden  ohjaamisessa!

Kenelle?

Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen -tutkinnon osan koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka tekevät työtä vaikea- ja monivammaisten henkilöiden kanssa.

Koulutuksen suoritettuasi osaat edistää asiakkaiden osallisuutta ja hyvinvointia.

Käytännön toteutus

Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on tutkinnon osa Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen  erikoisammattitutkinnosta. Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Koulutus sisältää verkkoluentoja ja itsenäisiä tehtäviä. Verkkoluentojen päivät ovat:

 • 14.9.2023 kello 13-16, orientaatio, voimavaralähtöinen ja positiivinen ohjaustapa vammaistyössä
 • 28.9.2023 kello 13-16, lääkehoidon erityispiirteet vammaistyössä, nielemisvaikeudet, pkv-lääkkeet
 • 12.10.2023, teknologiset ja digitaaliset apuvälineet vammaistyössä
 • 27.10.2023, ele- ja olemuskieli, tieto- ja viestintätekniikka vuorovaikutuksen tukena (korvaavat kommunikaatiomenetelmät, kohtaaminen, vuorovaikutus)
 • 9.11.2023, toiminnanohjaus ja osallisuuden tukeminen, tuettu päätöksenteko
 • 23.11.2023 aistikokemuksien ja elämyksien luominen arjen tilanteissa aistimonivammaiselle (trauman myötä vammautuneet)
 • 7.12.2023, motoristen taitojen merkitys omatoimisuudelle ja itsenäisyydelle
 • 14.12.2023, kehittämistöiden esittely, näytön ohjaus

Näiden jälkeen suoritetaan näyttö omalla työpaikalla. 

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on työpaikka jossa kohtaat vaikea- ja monivammaisia henkilöitä.

Lue lisää terveydentilavaatimuksista

 

Kesto

Jos suoritat koko kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon, koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on noin 1–1,5 vuotta. 

Opiskelumaksu

Koulutus kustantaa 150 €.

Oppisopimuksella koulutus on maksuton. 

Opintojen rahoittaminen

Omaehtoiseen koulutukseen voit hakea opintotukea Kelalta tai opiskella työttömyysetuudella.
Tutustu saamisedellytyksiin ennen koulutukseen hakemista.

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista saada Työllisyysrahastosta 414 euron suuruinen ammattitutkintostipendi, jos sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Tutustu saamisedellytyksiin

Tutkinto

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Laajuus

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon, vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan laajuus on 180 osaamispistettä. 

Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen tutkinnon osan laajuus on 40 osaamispistettä.

 

Koulutuksen sisältö

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, pakollinen tutkinnon osa:

 • Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä 60 osp

 

 

Valinnaiset tutkinnon osat, osa 1 (valitse 2-3)

 • Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp
 • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 40 osp
 • Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, osa 2 (valitse 0-1)

 • Työvalmennus asiakasprosessissa 40 osp
 • Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa 40 osp
 • Tutkinnon osa tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai muusta erikoisammattitutkinnosta 40 osp

 

 

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa.

Hae koulutukseen

Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen -tutkinnon osa

Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on tutkinnon osa Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen  erikoisammattitutkinnosta. Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Verkkoluentoja on 14.9.-7.12.2023  klo 13-16 välisenä aikana. Näiden jälkeen suoritetaan näyttö omalla työpaikalla. Lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäisesti tehtäviä kehittämistehtäviä, joiden avulla kehitetään oman työpaikan toimintaa.

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on työpaikka jossa kohtaat vaikea- ja monivammaisia henkilöitä.

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

 

Teija Simonsson

Opettaja

044 737 2426

Teija.Simonsson@careeria.fi


Hyvinvointi ja kasvatus

Hevosenkengänkatu 2, Porvoo

Marika Karjalainen

Koulutuskoordinaattori

040 756 9178

Marika.Karjalainen@careeria.fi


Hyvinvointi ja kasvatus

Lämmittäjänkatu 2, Helsinki