Lähijohdon ja esihenkilöiden työnohjauksen valmennus

Lähijohdon ja esihenkilöiden työnohjauksen valmennus - 12.9.2023 - Porvoo

12.9.2023 - 13.12.2023
Viimeinen hakupäivä:
31.8.2023
Porvoo, Hevosenkengänkatu 2
550€

Hae koulutukseen

Tule kehittämään hallinnon ja johdon työnohjaustaitojasi!

Työyhteisöjen johdon työnohjaus on yksi parhaimmista keinoista kehittää johtamis- ja esimiestaitoja. Sen vaikuttavuus on osoitettu tilastollisesti ja käytännön kokemuksin. Valmennuksella saadaan pysyviä parannuksia johtamiseen sekä työyhteisön toimintaan.

Kenelle?

Valmennus on tarkoitettu täydentämään työnohjaajakoulutuksen suorittaneiden ja työnohjaajina harjaantuneiden tiedollista ja käytännöllistä osaamista sekä yksityisen että julkishallinnon eri toimialojen johdon ja esimiesten työnohjaajina. Hyväksyttäväksi pohjakoulutukseksi voidaan katsoa myös pitkäkestoinen valmennus tai coach-koulutus ja/tai pitkäaikainen työnohjauskokemus johdon ja hallinnon työnohjauksesta. Valmennukseen hyväksytään 24 opiskelijaa.

Lähijohdon ja esihenkilöiden työnohjauksen valmennus lisää taitojasi tukea työnohjauksella lähijohtajien ja esihenkilöiden osaamista työyhteisöjen toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

Käytännön toteutus

Valmennuskoulutuksen laajuus on 30 osp ja se koostuu ennakkotehtävästä, kontaktiopetuksesta neljässä kahden päivän seminaarissa, itsenäisestä koulutusmateriaaliin ja kirjallisuuteen tutustumisesta sekä koko koulutuksen ajan ohjatusta kehittämistehtäväprosessista.

Valmennuskoulutuksen painopiste on johtajien ja esimiesten työnohjauksen konkreettisten vuorovaikutus- ja menetelmäosaamisen kehittäminen. Menetelminä ovat luennot, yksilö- ja ryhmäharjoitukset, itsenäinen opiskelu sekä kehittämisprosessin toteuttaminen ja raportointi.

Valmennusalueita ovat:

 • dialogisuus ja systeemisyys työnohjauksessa, johtamisessa ja elämässä
 • yhteinen kieli ja todellisuustarinat
 • kommunikaatio ja ymmärtäminen
 • suhde, suhtautuminen ongelmiin
 • työyhteisön puhetavat ja johtamisen kehä
 • mental management ja mentaalinen kartta
 • psykologisella turvallisuus ja itseohjautuvuus
 • työhyvinvointi ja työn ilo
 • assosioitumis- ja dissosioitumistaito ymmärtäminen
 • Lean-johtamisfilosofia
 • lähijohtajien ja esihenkilöiden jaksamisen tukeminen

Valmentajina toimivat STOry (Suomen Työnohjaaja ry)  työnohjaajat:

Rita Ahvenniemi mental manager, opettaja ja tutkija

Matti Alpola organisaatiokouluttaja ja -konsultti, psyykkinen valmentaja

Jukka Pyhäjoki, perheterapeutti, työnohjaaja- ja verkosto- ja dialogikouluttaja

Ari Terävä työnohjaajakouluttaja ja yhteisöpedagogi (koordinointi).

Kesto

Koulutuksen kesto on 12.9.-13.12.2023 sisältäen kahdeksan lähipäivää ja lisäksi etä- ja ohjauspäiviä.

Lähiopetuspäivät ovat tiistai- ja keskiviikkopäivät (klo 8.30-16.00):

 • 12.-13.9.
 • 10.-11.10.
 • 14.-15.11.
 • 12-13.12.

 

Opiskelumaksu

 550 €

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

 

Teija Simonsson

Opettaja

044 737 2426

Teija.Simonsson@careeria.fi


Hyvinvointi ja kasvatus

Hevosenkengänkatu 2, Porvoo