Lähijohdon ja esihenkilöiden työnohjausvalmennus

Lähijohtajien ja esihenkilöiden työnohjausvalmennus - 16.8.2022 - Porvoo

16.8.2022 - 21.12.2022
Viimeinen hakupäivä:
14.8.2022
Porvoo, Hevosenkengänkatu 2
550€

Hae koulutukseen

Tule kehittämään hallinnon ja johdon työnohjaustaitojasi!

Lähijohdon työnohjaus on yksi parhaimmista keinoista kehittää johtamis- ja esimiestaitoja. Sen vaikuttavuus on osoitettu tieteellisesti, ja sillä saadaan pysyviä parannuksia johtamiseen sekä työyhteisön toimintaa.

Kenelle?

Lähijohdon ja esihenkilöiden työnohjausvalmennus on tarkoitettu täydentämään työnohjaajakoulutuksen (60 op) suorittaneiden ja työnohjaajina harjaantuneiden tiedollista ja käytännöllistä osaamista sekä yksityisen että julkishallinnon eri toimialojen johdon ja esihenkilöiden työnohjaajina. Koulutukseen hyväksytään hakemuksien perusteella 20 opiskelijaa.

Lähijohdon ja esihenkilöiden työnohjausvalmennus lisää osaamistasi työyhteisön toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

Käytännön toteutus

Valmennuskoulutuksen laajuus on 30 osp ja koostuu 8 opetuspäivästä sekä ohjeistetusta käytännön harjoittelusta, Moodle verkko-opiskeluympäristössä tuetusta itsenäisestä työskentelystä, ennakko-, ja välijaksotehtävistä sekä kehittämistehtävästä.

Valmennuskoulutuksen painopiste on johtajien ja esihenkilöiden työnohjauksen konkreettisten vuorovaikutus- ja menetelmäosaamisen kehittäminen.

Valmennusalueita ovat:

  • dialogisen työskentelytavan omaksuminen johtamisessa,
  • työnohjauksen merkityksen ja systeemisen vuorovaikutuksen ymmärrys eri toimijatasoilla,
  • yhteistyötaitojen kehittäminen systeemiympäristössä,
  • lean-ajattelun omaksuminen työyhteisön toimivuuden kehittämisasenteena,
  • mental management -ajattelun ja työvälineen käyttö esihenkilöiden hyvinvoinnin ja henkilöstön hyvinvoinnin johtamisen tukemisessa
  • tutkiva asenne, kysymisen ja keskustelun taidot lähijohtajien ja esihenkilöiden kanssa.

Kouluttajina toimivat STOry työnohjaajat ja kouluttajat Rita Ahvenniemi, Matti Alpola, Jukka Pyhäjoki ja Ari Terävä (koordinointi).

Kesto

Koulutuksen kesto on 16.8.-21.12.2022, sisältäen kahdeksan lähipäivää ja lisäksi etä- ja ohjauspäiviä.

Lähipäivät ovat: 16.-17.8.2022, 7.9.2022, 28.9.2022, 19.10.2022, 30.11.2022 ja 20.-21.12.2022.

 

Opiskelumaksu

 550 €

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

 

Teija Simonsson

Opettaja

044 737 2426

Teija.Simonsson@careeria.fi


Hyvinvointi ja kasvatus

Hevosenkengänkatu 2, Porvoo