Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Kaipaatko lisäpotkua, uusia menetelmiä ja osaamista työhösi?

Koulutuksessa syvennät osaamistasi ja saat uusinta tietoa alan menetelmistä. Kehityt mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijaksi hoito-, ohjaus ja kuntoutusprosessin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötason näkökulmasta.
Kenelle?

Koulutus on suunnattu mielenterveys- ja päihdealalla tai alan kuntoutusyksiköissä työskenteleville perus-, lähi- ja sairaanhoitajille tai sosionomeille.


Koulutuksen sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen

 • Lainsäädäntö
 • Palvelujärjestelmässä toimiminen
 • Uhka-, väkivalta- ja kriisitilanteissa toimiminen
 • Työturvallisuus

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen

 • Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt
 • Mielialahäiriöt
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psykoottiset häiriöt
 • Neuropsykiatriset häiriöt
 • Fysiologisiin häiriöihin ja ruumiillisiin tekijöihin liittyvät käyttäytymisoireyhtymät
 • Elimelliset aivo-oireyhtymät
 • Päihteisiin liittyvät häiriöt
 • Lääkehoito
 • Toiminnalliset menetelmät

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

 • Lapsi ja nuori asiakkaana
 • Lasten ja nuorten mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen
 • Hoito- ja kuntoutusmenetelmät
 • Palvelujärjestelmässä ja moniammatillisissa verkostoissa toimiminen

Tai

Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyö

 • Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihteidenkäytön tunnistaminen ja menetelmät
 • Ikääntyneen voimavarojen vahvistaminen
 • Ohjaus ja tuki ikääntyneiden kognitiivisten toimintojen ylläpitämisessä
 • Sosiaaliset ongelmat, tunnistaminen ja varhainen puuttuminen
 • Psykososiaalinen hoito ja kuntoutus
 • Lääkehoito
 • Muistisairaan hyvinvoinnin edistäminen

Lisäksi yksi valinnainen osa:

Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai Tutkinnon osa toisesta erikoisammattitutkinnosta


Käytännön toteutus

Opintoihin sisältyy lähiopetuspäiviä, työskentelyä verkossa, pienryhmätapaamisia sekä työssä oppimista omalla työpaikalla työpaikkakouluttajan tukemana.

Lähiopetusta on yhteensä 10 päivää, joista osa klo 8.30-15.30 ja osa verkkoluentoina klo 18-20.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen osallistuminen edellyttää soveltuvaa työpaikkaa. Kuvaa hakemuksessasi työpaikka, missä työskentelet.

Ota työnantajasi kanssa yhteys Susan Helenius-Niemiseen:

Susan Helenius-Nieminen, oppisopimuspäällikkö puh. 050-381 6474 susan.helenius-nieminen@careeria.fi

Jos asut muualla kuin Itä-Uudellamaalla, ole yhteydessä myös oman alueesi oppisopimuskeskukseen.

Koulutuksen tiedot

12.09.2019 - 31.12.2021

Viimeinen hakupäivä 25.08.2019

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen