Henkilökohtainen avustaja tai Kodinhuoltaja, oppisopimuskoulutus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Kodinhuoltaja

Haluatko tehdä merkityksellistä työtä? Kotityöpalvelualalla saat työskennellä ihmisten kanssa ja olet tukemassa heidän arkeaan. Kotityöpalveluala tarjoaa sinulle erilaisia arjen töitä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon kotityöpalvelujen osaamisala antaa sinulle valmiuksia työskennellä monenlaisissa tehtävissä. Voit toimia henkilökohtaisena avustajana tai kodinhuoltajana (AT). Tuotat esimerkiksi kotisiivouspalveluja, tekstiili- ja vaatehuoltopalveluja, ruoanvalmistuspalveluja, avustamis- ja asiointipalveluja tai pihan ja puutarhanhoidon palveluja erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Osaat toimia asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja huomioit sekä itsesi että asiakkaiden turvallisuuden.

Voit rakentaa tutkinnosta sinulle ja työhösi sopivan kokonaisuuden ja perehtyä niihin osa-alueisiin, jotka palvelevat ammatillista kehittymistäsi parhaiten. Tutkinnon suoritettuasi saatat työskennellä alan ammattilaisena asiakkaiden kodeissa joko palveluja tuottavan yrityksen, yhdistyksen tai julkisen työnantajan työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Edupolissa sinua ovat ohjaamassa alan huippuosaajat.
Kenelle?

Sovit koulutukseen, jos teet mielelläsi itsenäistä ja vastuullista palvelutyötä. Olet asiakaspalveluhenkinen ja vastuuntuntoinen. Sinulla on hyvä terveys fyysiseen työskentelyyn ja riittävä suomen kielen taito.

Hakijan on oltava työsuhteessa. Koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena.


Koulutuksen sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa, joista kotityöpalvelujen osaamisala on yksi. Kotityöpalvelujen osaamisalalta voit valmistua henkilökohtaiseksi avustajaksi tai kodinhuoltajaksi (AT).

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (15 osp), yhdestä tai kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta (45 osp tai 90 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (45 osp tai 90 osp). Jos suoritat molemmat osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat, voit käyttää molempia tutkintonimikkeitä. Molemmat tutkintonimikkeet tulevat myös todistukseesi.

Pakollinen tutkinnon osa

  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp

Kotityöpalvelujen osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 45 osp tai 90 osp)

  • Henkilökohtaisena avustajana toimiminen 45 osp (henkilökohtainen avustaja valitsee)
  • Kotisiivouspalvelut 45 osp (kodinhuoltaja (AT) valitsee)

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 45 osp tai 90 osp)

  • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen 30 osp
  • Kodin ruokapalvelut 30 osp
  • Tekstiilien huoltaminen 30 osp
  • Työpaikkaohjaajana toimiminen 30 osp

Valinnaisten tutkinnon osien avulla voit suunnata ammatillista osaamistasi ja perehtyä työsi kannalta olennaisiin aihealueisiin. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 30. Katso valinnaiset tutkinnon osat ePerusteista https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/2257060


Käytännön toteutus

Koulutukseen on jatkuva haku ja sen voi aloittaa yksilöllisesti sovittuna ajankohtana.

Koulutus toteutetaan työn ohessa. Se koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta sekä työssäoppimisesta omalla työpaikalla. Lähiopintoja on noin kerran kuukaudessa klo 14.00 - 18.00 ja niitä kertyy koulutuksen aikana n. 15 kertaa. Koulutuksen kesto on noin 1 vuosi. Loma-aikoina ei ole opetusta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan koulutus ja työkokemus. Opiskelu toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja se on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, tai hakuajan umpeuduttua. Koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Hakijan on oltava työsuhteessa. Työtunteja tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantaja maksaa opiskelujen ajan opiskelijalle vähintään työehtosopimuksen mukaisen palkan.

Koulutuksen tiedot

21.03.2018 - 31.12.2020

Viimeinen hakupäivä 22.03.2019

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen