Kiinteistöalan koulutus, työvoimakoulutus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Haluatko toimia itsenäisesti erilaisissa kiinteistöalan työtehtävissä? Toivotko näkeväsi työsi jäljen ja sillä olevan tärkeä merkitys muille ihmisille?

Kiinteistönhoitaja on avainasemassa kiinteistön kunnossapidon ja toimivuuden takaamisessa. Hän toimii erilaissa kiinteistöpalveluja tuottavissa organisaatioissa tehden erilaisia kiinteistönhoitoon ja asiakastyöhön liittyviä tehtäviä. Joustavuus, ripeys, ihmisläheisyys ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen ovat kiinteistönhoitajan hyviä ominaisuuksia. Kiinteistönhoitajalta vaaditaan hyviä ihmissuhdetaitoja, kiinnostuneisuutta kiinteistöihin ja niiden kunnossapitoon, töiden suunnitteluun ja organisointiin.

Opiskele kiinteistönhoitajaksi Careeriassa. Koulutuksen aikana saat osaamista kiinteistön hoitoon asiakaskohteissa niin sisä- kuin ulkotiloissa. Voit halutessasi syventää omaa digitaalista osaamistasi mm. erilaisten työelämässä tarvittavien laitteiden kuten tablettien ja älypuhelimien osalta.
Kenelle?

Koulutus on on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille.


Koulutuksen sisältö

Tutkinto: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala
Tutkintonimike: Kiinteistönhoitaja (pt) Tavoitteena on koko tutkinnon suorittaminen.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)

Kiinteistönhoidon pakolliset tutkinnon osat

  • Kiinteistön yleishoito ja valvonta (30 osp)
  • Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen (30 osp)

Lisäksi valitaan Valinnaisia tutkinnon osia. Katso lisää eperusteista. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221361/reformi/tiedot

  • Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito (20 osp)
  • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen (20 osp)
  • Työelämän digitaidot (15 osp, paikallinen tutkinnon osa)

Perustutkintoihin kuuluvat yhteiset tutkinnon osat (35 osp), joita ovat

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan ajalla 20.3.2019 - 27.3.2020 ja se toteutuu päiväopiskeluna. Koulutus on päätoimista ja se sisältää lähiopetusta ja työssäoppimista. Koulutusaika on pääsääntöisesti 9.00 - 15.00 päivittäin. Noin puolet koulutusajasta on työssäoppimista alan yrityksissä, jona aikana suoritetaan näytöt Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta.

Lähiopetukset toteutuvat Careerian Porvoon toimipisteissä osoitteessa Perämiehentie 6 sekä Ammattitie 1. Osa opetuspäivistä toteutetaan Askolan toimipisteessä Helkamäentie 32, Monninkylä.

Koulutuksen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) koulutuksen suorittamiseksi.

Koulutuksen aikana on neljän viikon mittainen kesäloma 1. - 28.7.2019.


Koulutukseen hakeminen

Hakuaika päättyy 22.2.2019. Hae koulutukseen Uudenmaan Te-toimiston kautta tai täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.tepalvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana toimii koulutuksen numero 683580)

Koulutukseen valitaan 20 henkilöä. Mikäli sinulla on asiakaspalveluhenkisyyttä ja riittävä suomen kielen taito, pystyt fyysiseenkin työhön ja itsenäiseen työskentelyyn, laita hakemusta koulutukseen.

Opiskelijavalinnat koulutukseen tehdään yhteistyössä Te–toimiston kanssa.

Haastattelut pidetään 6.3.2019.

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Koulutuksen tiedot

20.03.2019 - 27.03.2020

Viimeinen hakupäivä 22.02.2019

Porvoo Ammattitie 1

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen