Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Toimitilahuoltaja tai laitoshuoltaja, työvoimakoulutus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, työvoimakoulutus - Aloitus: 28.5.2024 - Helsinki

Viimeinen hakupäivä:
19.4.2024
Koulutus alkaa: 28.5.2024 Koulutus päättyy: 28.5.2025
Helsinki, Lämmittäjänkatu 2 A
Ei opiskelumaksua.

Hae koulutukseen Lisätietoja

Puhtausala tarjoaa monia mahdollisuuksia!

Puhtausalalla työskentelet toimitilahuoltajana tai laitoshuoltajana erilaisissa asiakaskohteissa. Toimitila- ja laitoshuoltaja huolehtivat siitä, että toimitilat ovat käyttäjille puhtaita, siistejä ja turvallisia. Ammattitaitoisten toimitila- ja laitoshuoltajien kysyntä on suuri ja sinulla on hyvät mahdollisuudet saada työtä koulutuksen jälkeen.

Siivoustyö on itsenäistä ja vaihtelevaa. Tämän koulutuksen aikana saat hyvät valmiudet toimia puhtausalan monipuolisissa työtehtävissä. Toimitilahuoltajana työskentelet esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, toimistossa tai hotellissa. Laitoshuoltajana työskentelet terveydenhuollon kohteissa ja erilaisissa sosiaalihuoltolaitoksissa kuten esimerkiksi palvelutaloissa.

Kenelle?

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti puhtauspalvelualalla jo aiemmin työskennelleille TE-toimiston tai kuntakokeilun työnhakija-asiakkaille sekä työttömyysuhan alaisisille työnhakijoille, joilla on jo alan peruskoulutus tai työkokemusta puhtausalalta.

Careeriassa tutkintosi suorittamista ohjaavat kokeneet alan ammattilaiset. Hae koulutukseen, mikäli olet kiinnostunut puhtauspalvelualan tehtävistä ja omaat asiakaspalveluhenkisyyttä, riittävän suomen kielen taitotason sekä pystyt itsenäiseen ja täsmälliseen työskentelyyn.

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ajalla 28.5.2024 – 28.5.2025. Koulutus on päätoimista ja se sisältää lähi- ja etäopetusta, itsenäistä opiskelua sekä työssäoppimista. Koulutusaika on pääsääntöisesti klo 9.00 – 15.00 päivittäin Careerian Helsingin toimipisteessä Herttoniemessä.
Koulutuksesta noin puolet on työssäoppimista, jonka aikana suoritetaan näytöt. Työssäoppimisjaksojen päiväkohtaiset työajat sovitaan erikseen työnantajan kanssa.

Koulutuksen aikana on lomia seuraavasti:
1. – 28.7.2024
14. – 20.10.2024
23.12.2024 – 6.1.2025
17. – 23.2.2025

Koulutuksen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) koulutuksen suorittamiseksi.

Koulutuksen sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa, joista toimitilahuollon osaamisala on yksi. Toimitilahuollon osaamisalalta voit valmistua laitoshuoltajaksi tai toimitilahuoltajaksi (AT). Voit myös suorittaa molemmat tutkintonimikkeet mikäli työtehtäväsi ovat sopivat. Tällöin molemmat tutkintonimikkeet tulevat todistukseesi.

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Laitoshuoltajan pakolliset tutkinnon osat

  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)
  • Laitoshygieniapalvelut (45 osp)

Toimitilahuoltajan pakolliset tutkinnon osat

  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)
  • Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)

Valinnaisten tutkinnon osien avulla voit suunnata ammatillista osaamistasi ja perehtyä työsi kannalta olennaisiin aihealueisiin. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 31, joista valitaan 90 osp.

Katso valinnaiset tutkinnon osat ePerusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/7534955

Koulutuksen aikana suoritetaan myös EA1 koulutus (ensiapu).

Hae koulutukseen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, työvoimakoulutus (nro 719313) | 28.5.2024

Hakuaika päättyy 19.4.2024

Hae puhtausalan koulutukseen täyttämällä sähköinen hakemus alla olevan linkin kautta. Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon tai kuntakokeiluun.

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat valtakunnallisesta Koulutusneuvonnan puhelinpalvelusta (ma – pe klo 9.00 – 16.15) numerosta 0295 020 702 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta

Hae koulutukseen

Koulutukseen voidaan valita 16-18 henkilöä.

Mikäli olet kiinnostunut puhtauspalvelualan tehtävistä, sinulla on jo puhtausalan työkokemusta useammalta vuodelta tai olet suorittanut alan peruskoulutuksen ja sinulla on asiakaspalveluhenkisyyttä, pystyt fyysiseen, itsenäiseen sekä täsmälliseen työskentelyyn, hakeudu tähän koulutukseen ja näin voit parantaa työllistymismahdollisuuksia puhtauspalvelualalle.

Lisäksi koulutukseen hakeutuvilla tulee olla hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito (A2.2). Hakeutumisvaiheessa järjestetään suomen kielen testi, jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi.

Esivalinta tehdään hakemusten perusteella, joten perustele hakemuksesi huolellisesti. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastattelut pidetään Careeriassa 8.5.2024.

Tutustu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaan

Katso esittelyvideo

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

 

 

Hanna Ojamo

Opettaja

040 485 5477

hanna.ojamo@careeria.fi


Puhtaus, kiinteistö ja prosessi

Lämmittäjänkatu 2, Helsinki

Miksi juuri Careeriaan?

  1. Voit rakentaa juuri itsesi näköisen opiskelupolun, johon aiempi kokemuksesi ja osaamisesi vaikuttaa.
  2. Koulutuksemme on suunniteltu työelämään sopivaksi – saat juuri sellaisia taitoja, joita työpaikalla tarvitset.
  3. Meillä et jää yksin, vaan otamme huomioon juuri sinut: Careeria antaa kaikille opiskelijoille yksilöllistä ohjausta ja tukea.
  4. Meillä pääset tekemään ja valmistut huomisen tekijäksi.
  5. Toimipisteemme ovat nykyaikaisia, palvelevia oppimisympäristöjä keskeisissä sijainneissa ja hyvien joukkoliikenneväylien lähellä Uudellamaalla.

Toimipisteet