Kokki tai Tarjoilija, Työvoimakoulutus

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli- ravintola- ja catering-alan perustutkinto tarjoilija

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto antaa monipuoliset valmiudet ruoanvalmistus-, tarjoilu-, myynti- ja asiakaspalvelutehtäviin. Alalla vaaditaan palveluhenkisyyttä, vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta ja luotettavuutta. Koulutuksen tavoitteena on kasvattaa yhteistyökykyisiä ammattilaisia, joilla on valmiudet työskennellä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Ruokapalvelun osaamisalalta valmistuu kokkeja

Kokki on luovan alan käsityöläinen. Hyvä makuaisti ja luontainen taiteellinen silmä, ymmärrys väreihin ja muotoihin ovat hyvän kokin ominaisuuksia. Kokeilta vaaditaan ruuanlaiton lisäksi taiteellista silmää, siivous- ja hygieniataitoja, raaka-aineiden esivalmistelua-, suunnittelu-, sekä innovointitaitoa. Kokit työllistyvät hyvin, tällä hetkellä on runsaasti vapaita työpaikkoja.

Asiakaspalvelun osaamisalalta valmistuu tarjoilijoita

Tarjoilijana vastaat muun muassa ruokien ja juomien myynnistä ja jakelusta sekä erilaisia tilaus- ja edustustarjoiluista. Kunnostat myös asiakastiloja ja laitat esille myytäviä tuotteita. Teet yhteistyötä toimipaikkasi muun henkilöstön kanssa asiakkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Kenelle?

Koulutus on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille ravitsemisalan työtehtävistä kiinnostuneille henkilöille.

Laita hakemus koulutukseen, mikäli sinulla on asiakaspalveluhenkisyyttä ja riittävä suomen kielen taito, pystyt fyysiseenkin työhön ja itsenäiseen työskentelyyn, lisäksi tulet toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Olet iloinen ja energinen. Täsmällisyys, paineensietokyky ja ripeys ovat avainsanoja työssä onnistumisessa.


Koulutuksen sisältö

Ravintola- ja catering-alan koulutus on tutkintoon valmistava koulutus. Opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa. Ruokapalvelun osaamisalalta valmistuu kokkeja. Asiakaspalvelun osaamisalalta valmistuu tarjoilijoita.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu kaikille pakollisesta (20 osp), osaamisalalle pakollisista (65 osp), valinnaisista (60 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen tutkinnon osa:

  • Ravitsemispalveluissa toimiminen

Kokille pakolliset tutkinnon osat:

  • Lounasruokien valmistus
  • Annosruokien valmistus

Tarjoilijalle pakolliset tutkinnon osat:

  • Asiakaspalvelu ja myynti
  • Annosruokien ja juomien tarjoilu

Lisäksi valitaan Valinnaisia tutkinnon osia. Katso lisää eperusteista.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221360/reformi/rakenne

Perustutkintoihin kuuluvat yhteiset tutkinnon osat, joita ovat:

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta. Koulutus on työelämäpainotteinen. Koulutus on päätoimista ja päivittäinen koulutusaika on pääsääntöisesti 09.00 - 15.00. Lähiopetus tapahtuu POMO-talossa osoitteessa Aleksanterinkatu 20. Työssäoppimisen ajat sovitaan työssäoppimispaikan kanssa koulutuksen aikana. Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta. Kesäloma on 1. - 26.7.2019.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) jossa huomioidaan opiskelijan aiempi koulutus ja työkokemus.

Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.


Koulutukseen hakeminen

Hakuaika päättyy 11.3.2019. Hakeminen tapahtuu TE-toimiston kautta.

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa http://www.te-palvelut.fi/te/fi/ -> haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana toimii koulutuksen numero 684046)

Osallistujat valitaan paperivalinnan ja haastattelujen kautta. Opiskelijoiden koulutukseen valitsemisesta sekä koulutuksen aloittamisesta päättää työ- ja elinkeinotoimisto yhdessä Careerian kanssa.

Koulutukseen valitaan 20 henkilöä.

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, kuten esim. alan vaatimaa terveyttä ja toimintakykyä.

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskeluun liittyvien materiaalien hankintakustannukset koko koulutuksen ajalta ovat noin 100€.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Koulutusneuvonnasta ma-pe klo 09.00 - 16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Koulutuksen tiedot

08.04.2019 - 27.11.2020

Viimeinen hakupäivä 11.03.2019

Porvoo Aleksanterinkatu 20

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen