Koulutukseen osallistujat johtavat ja kehittävät toimintaa omalla vastuualueellaan. Vastuualue voi muodostua esimerkiksi esimiestehtävästä, työnjohdosta, tuotannon johtamisesta tai projektin johtamisesta. Osaamista kehittävän koulutuksen avulla kehität esimiesvalmiuksiasi ja mahdollistat oman työyhteisösi kokonaisvaltaista kehittymistä.
Kenelle?

Tekniikan erikoisammattitutkinnossa korostuu henkilön työnjohtamiseen liittyvän osaamisen monipuolinen kehittäminen. Johtamisen ammattitaito perustuu kykyyn ymmärtää organisaation toimintaa. Tutkinnon suorittajalla tulee olla vahva ammatillinen osaaminen ja hyvä organisaationsa toiminnan tuntemus.


Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta:

  • Työnjohdollinen toiminta

Sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:

  • Projektitoiminta

  • Menetelmäkehitys

  • Tuotannon ohjaus

  • Kunnossapitotöiden ohjaus

  • Teollisuuden asiakaslähtöinen liiketoiminta

Tutkinnon osa voidaan valita myös toisesta erikoisammattitutkinnoista.


Käytännön toteutus

Koulutus kestää noin vuoden ja sisältää kymmenkunta lähipäivää. Lähipäivät ovat arkisin klo 9-16. Lähipäivien lisäksi koulutus sisältää ohjattua itseopiskelua sekä verkko-opintoja.

Omaehtoisen, valltionosuusrahoitteisen koulutuksen opiskelijamaksu on 795€, joka opiskelijan on itse maksettava. Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksutonta


Koulutukseen hakeminen

Tutkinnon suorittamiseen tarvitaan soveltuvat työtehtävät ja sen suorittamisen voi aloittaa joustavasti. Lisäksi sinulta odotetaan aikuisopiskelun luonteesta johtuen kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku Jatkuvassa haussa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Vantaa Virnatie 5 A

omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu: 795 EUR

   Print

Hae koulutukseen