ICT-asentaja, päiväkoulutus

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Ict

Tietotekniikkaa on nyky-yhteiskunnassa kaikkialla ja toimiva tietoliikenne on sille elinehto. Se luo kysyntää alan ammattilaisille. Alan työllisyysnäkymät ovatkin pitkällä aikavälillä hyvät (lähde: ammattinetti.fi).

Jos tietokoneet ovat sinun juttusi, tule opiskelemaan ICT-alan ammattilaiseksi. Koulutuksessa syvennät ja laajennat ICT-alalla tarvittavaa osaamista sekä suoritat tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä tietokoneasentajana asentaen, korjaten ja huoltaen tietokoneita, niiden oheislaitteita tai lähiverkkoja. Työhösi voi kuulua myös ohjelmistojen asentamista ja päivittämistä. Tietoliikenneasentajana teet erilaisia tietoliikennelaitteiden ja -järjestelmien asennus- ja kunnossapitotöitä.
Kenelle?

Koulutus soveltuu niin ammatin vaihtajille kuin ICT-alan kokemusta omaaville henkilöille ja sen voi aloittaa monelta eri koulutuspohjalta. Koulutukseen otetaan ensisijaisesti vähintään 20 vuotta täyttäneitä hakijoita. Koulutuksessa vaadittava suomen kielen taitotaso on B2.1.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistava koulutus, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Koulutuksen sisältö muodostuu seuraavista aihepiireistä:

  • Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät mm. elektroniikka ja vaihtosähkötekniikka, työvälineohjelmien käyttö, pätevyydet (työturvallisuuskortti, SFS 6002, hätäensiapu, tulityökortti)
  • Tietokone- ja tietoliikenneasennukset mm. työaseman käyttöönotto, tietoliikenteen perusteet ja lähiverkkotekniikka, sulautetut järjestelmät
  • Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi mm. tieto- ja viestintäverkot ja lähiverkon aktiivilaitteet, tietoliikenneturvallisuus, yleiskaapelointi
  • Sulautetut sovellukset ja projektityöt mm. mikro-ohjaimet, piirilevyn valmistaminen, sulautetut järjestelmät

Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähi- ja etäopiskelusta, oppimistehtävistä ja aitojen, työssä tehtyjen tehtäväkokonaisuuksien dokumentoinnista.

Koulutuksessa ei käytetä oppikirjoja. Koulutusmateriaali on verkko-oppimisympäristössä.

Päiväkoulutuksessa lähiopetusta kolmena päivänä viikossa (pääsääntöisesti ti-to) klo 8.30 – 15.30. Koulutukseen sisältyy mahdollisuuksien mukaan työssäoppimista.

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on noin 15 kuukautta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä.

Opinnoista saat opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki suoritetut opinnot. Tutkinnon suoritettuasi saat myös tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Opiskelija voi hakea opintotukea Kelalta.


Koulutukseen hakeminen

Opiskelijat valitaan hakemuksen sekä haastattelun perusteella.

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelun jälkeen. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan kaikille haastatelluille sähköpostitse noin viikon sisällä haastatteluiden päättymisestä.

Ovatko tietokoneet sinun juttusi?

Tule opiskelemaan ICT-alan ammattilaiseksi!

Koulutuksen tiedot

04.11.2019 - 05.02.2021

Viimeinen hakupäivä 25.09.2019

Porvoo Perämiehentie 6

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen