Vammaisalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan osaamisala

Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen -tutkinnon osa

Verkkokoulutus - 12.1.2023 - Verkkototeutus

12.1.2023 - 30.3.2023
Viimeinen hakupäivä:
16.12.2022
Verkkototeutus
150€, oppisopimuskoulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Haluatko kehittää osaamistasi kehitysvamma-alalla?

Kehitysvamma-alan ohjaajan työ on kehitysvammaisten ihmisten tukea, ohjausta ja hoitoa vastuullisesti. Työn lähtökohtana on kehitysvammaisen ihmisen arvo omana itsenään ja ihmisten yhdenvertaisuus yhteiskunnassa.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu alalla työskenteleville tai hoitoalalta kokemusta/koulutusta omaaville. Tässä koulutuksessa opiskellaan Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen -tutkinnon osa (45 osp)

 

 

Käytännön toteutus

Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen -tutkinnon osan opetus toteutetaan verkkokoulutuksena. Verkkotapaamiset toteutetaan Microsoft Teamsin kautta iltapäivisin klo 13–16. Lisäksi opintoihin liittyy itsenäisiä verkkotehtäviä Moodle-oppimisalustalla ja työpaikalla oppimista työpaikkaohjaajan tukemana.

Koulutuksen sisältö

 • Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu päätöksenteon välineenä ja ohjauksellinen tuki.​
 • Toimintakyvyn osa-alueet. Toimintakyvyn kuvaamisen menetelmät ja niiden hyödyntämine.​
 • Arkipäivän tilanteet ja tilat oppimisympäristönä. Opittavien asioiden liittäminen lähelle kehitysvammaisen henkilön omaa elämää, kokemusmaailmaa ja yksilöllisiä tarpeita. Opittujen taitojen ylläpitäminen.​
 • Liikuntavammat ja motoristen taitojen tukeminen.  Karkea- ja hienomotoriset taidot. Aistivammaisuus. Sensorisen integraation harjoitteet.​
 • Autisminkirjon huomioiminen toimintakyvyn tukemisessa. Struktuurit ja ennakointi. Emotionaalinen tuki tunteiden ja kokemusten jakamiseen. Autisminkirjon henkilön tarvitsema sosiaalinen tuki.​
 • Asiakassuunnitelmien laadinta ja hyödyntäminen työssä. Tavoitteellisuus. Asiakkaan tietoisuus häntä koskevista asiakirjoista. Elämänkaaren muutokset.

Vaadittavan ammattitaidon osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä omalla työpaikallasi tai muussa alan työpaikassa.

Lue lisää terveystilavaatimuksista

Kesto

12.1.-30.3.2023

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista saada Työllisyysrahastosta 414 euron suuruinen ammattitutkintostipendi, jos sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Tutustu saamisedellytyksiin

Tutkinto

Vammaisalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan osaamisala

Kehitysvamma-alan osaamisala antaa sinulle valmiudet toimia kehitysvammaisten ihmisten ohjaajana.

Laajuus

Kehitysvamma-alan osaamisalan laajuus on 150 osaamispistettä. 

Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen tutkinnon osan laajuus on 45 osaamispistettä.

 

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla (45 osp)

 • Lainsäädäntö ja vammaisalan arvoperusta
 • Palvelujärjestelmä ja palveluohjaus
 • Moniammatillinen yhteistyö
 • Vammaisuuskäsitykset
 • Kehitysvammatietous ja yksilökeskeinen toimintatapa
 • Kehitysvammaisen omien valintojen ja päätösten tekemisen tukeminen
 • Kehitysvammaisen henkilön terveyden tukeminen
 • Haastavat tilanteet ja kehitysvammaisen henkilön turvallisuuden edistäminen
 • Laadunarviointimenetelmät ja asiakkaan ja läheisen tukeminen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa
 • Työhyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtiminen

Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen (45 osp)

 • Ympäristön merkitys kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn edistämisessä
 • Toimintatapojen tunnistaminen
 • Oppimisen ja ohjaamisen periaatteet ja merkitykset arjen itsenäisen elämän tukemisessa
 • Ohjaaminen ja sosiaalisen tuen tarjoaminen
 • Ympäristön merkitys ja hyvinvointiteknologia
 • Motoristen taitojen tukeminen
 • Aisti- ja liikuntavammoissa tukeminen
 • Autismin kirjo
 • Palveluiden ja hoidon suunnittelun lakisääteinen perusta
 • Yksilökeskeinen suunnittelu, asiakkaan vahvuudet
 • Asiakassuunnitelmien laadinta, dokumentointi

Vuorovaikutus ja kommunikointi (45 osp)

 • Vuorovaikutuksen kehittyminen
 • Yksilölliset vuorovaikutuskeinot ja vuorovaikutusaloitteet
 • Puhetta täydentävät ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja selkokieli
 • Aistien merkitys vuorovaikutuksessa
Valinnaiset tutkinnon osat:

Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa (15 osp)

 • Läheisten rooli osana kehitysvammaisen henkilön elämää
 • Vanhemmuuden tukeminen ja perheen elämänkaaren vaiheet
 • Eri kulttuureista tulleiden ja monikulttuuristen perheiden kanssa toiminen
 • Oma toiminta läheisten ja kehitysvammaisen henkilön ja omaisten keskinäisen yhteyden tukemisessa
 • Hoidon, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen suunnitelmien säännöllinen arviointi vanhempien ja työyhteisön kanssa

tai

Sosiokulttuurinen työ (15 osp)

 • Taiteen, kulttuurin ja liikunnan mahdollisuudet työssä
 • Sosiokulttuuriset menetelmät
 • Saavutettavuuden edistäminen

tai

Tutkinnon osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tai toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa.

Hae koulutukseen

Verkkokoulutus

Opiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on osallistuminen valintahaastatteluun. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen. Haastatteluihin kutsutaan sähköpostilla tai puhelimitse. Haastattelupäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelun jälkeen. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan kaikille haastatelluille sähköpostitse noin viikon sisällä haastatteluiden päättymisestä. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.

Huomioithan että alaikäisen kanssa työskentely edellyttää rikostaustaotteen esittämistä.

Hae koulutukseen

Oppisopimuskoulutus

Mikäli työnantajasi on valmis kouluttamaan sinut oppisopimuksella, ota yhteys työnantajasi kanssa Susan Helenius-Niemiseen. Oppisopimus solmitaan aina työnantajan ja oppisopimustoimiston kanssa.

Susan Helenius-Nieminen

050 381 6474

susan.helenius-nieminen@careeria.fi

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, täytä hakemus alla olevan linkin kautta.

Hae oppisopimuskoulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Piia Hyytiä

Opettaja

040 619 4680

Piia.Hyytia@careeria.fi


Hyvinvointi ja kasvatus

Virnatie 5, Vantaa

Marika Karjalainen

Koulutuskoordinaattori

040 756 9178

Marika.Karjalainen@careeria.fi


Hyvinvointi ja kasvatus

Lämmittäjänkatu 2, Helsinki


Careerian opiskelija menossa ovesta sisään

Miksi juuri Careeriaan

 • Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä – saat huomisen työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.
 • Rakennamme kanssasi sinulle sopivan opintopolun.
 • Meillä et jää yksin. Saat yksilöllistä ohjausta ja tukea opintoihisi.
 • Nykyaikaiset oppimisympäristömme ja opiskelujaksot työpaikoilla tukevat ammatillista kehittymistäsi.
 • Toimipisteemme sijaitsevat Uudellamaalla hyvien liikenneyhteyksien varrella. 
 • Verkkokoulutuksiimme voit osallistua mistä tahansa – vaikka kotisohvaltasi.