Lukuvuoden 2019–2020 työajat/Arbetsdagar för läsåret 2019–2020/Academic Year 2019–2020 - Careeria

Lukuvuoden 2019–2020 työajat/Arbetsdagar för läsåret 2019–2020/Academic Year 2019–2020

Lukuvuosi/läsåret/academic year 1.8.2019–31.7.2020
Aloittavat opiskelijat 8.8.2019/Nya studerande 8.8.2020/Students starting their studies 8.8.2019 
- Askola klo 8.15
- Porvoo klo 10.00
- Vantaa klo 9.00
Syystauko 14.–18.10.2019/Höst uppehåll 14.–18.10.2019/Autumn break 14.–18.10.2019 
Joulutauko 23.12.2019–6.1.2020/Jul uppehåll 23.12.2019–6.1.2020/Christmas break 23.12.2019–6.1.2020 
Talvitauko 17.–21.2.2020/ Vinter uppehåll 17.–21.2.2020/ Winter break 17.–21.2.2020 
Valmistujaiset 29.5.2020/Avslugtningsfest 29.5.2020/Graduation party 29.5.2020 

Careerian vuosikertomus: Careeria Story 2019