Lukuvuoden 2019–2020 työajat/Arbetsdagar för läsåret 2019–2020/Academic Year 2019–2020 - Careeria

Lukuvuoden 2019–2020 työajat/Arbetsdagar för läsåret 2019–2020/Academic Year 2019–2020

Syystauko 14.–18.10.2019/Höstuppehåll 14.–18.10.2019/Autumn break 14.–18.10.2019 
Valmistujaiset 20.12.2019/Avslutningsfest 20.12.2019/Graduation party 20.12.2019 (Itäinen Uusimaa)
Joulutauko 23.12.2019–6.1.2020/Juluppehåll 23.12.2019–6.1.2020/Christmas break 23.12.2019–6.1.2020 
Valmistujaiset 14.2.2020/Avslutningsfest 14.2.2020/Graduation party 14.2.2020 (Porvoo, Vantaa)
Talvitauko 17.–21.2.2020/ Vinteruppehåll 17.–21.2.2020/ Winter break 17.–21.2.2020 
Valmistujaiset 29.5.2020/Avslutningsfest 29.5.2020/Graduation party 29.5.2020 (Itäinen Uusimaa)
Valmistujaiset 4.6.2020/Avslutningsfest 4.6.2020/Graduation party 4.6.2020 (Vantaa, Herttoniemi)

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös lomaviikkojen aikana henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti.

Careerian vuosikertomus: Careeria Story 2019