Opiskelijan vilpillinen toiminta

Opiskelijan ohjeistus ja seuraamukset vipillisessä toiminnassa: 

Opiskelija tekee kaikki opiskeluun liittyvät tehtävät itse, ei plagioi valmista tekstiä, ei palauta kenenkään toisen tekemiä tehtäviä eikä luovuta omia tehtäviään toiselle opiskelijalle.

Vilpin seuraukset ja rangaistukset vaihtelevat teon vakavuuden mukaan opiskelijan opintosuorituksen mitätöinnistä kirjalliseen varoitukseen ja jopa määräaikaiseen oppilaitoksesta erottamiseen. Jos todetaan opiskelijan syyllistyneen vilpillisyyteen, käynnistetään ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukainen kurinpitomenettely.

Lievissä tapauksissa opiskelija ohjataan toimimaan oikein ja tekemään tehtävät uudestaan opettajan valvomana. 

12.4.2021