Opiskelija- ja harrastustoiminta - Careeria

Opiskelija- ja harrastustoiminta

Careeriassa tehdään muutakin kuin opiskellaan! Mikä sinua kiinnostaa? Haluatko päästä vaikuttamaan koulun asioihin opiskelijakunnassa? Urheilla, laulaa, näytellä tai kirjoittaa? Harrastustoiminnasta löytyy niin katusählyä, futsalia kuin kulttuuriakin.

Opiskelijakunta

Careerian opiskelijakunnan hallituksen tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä .( laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 21.8.1998/630,36§).

Kiinnostaako opiskelijakuntatoiminta?

Careerian opiskelija- ja kulttuuritoiminnan yhteyshenkilönä toimii Tarja Hiltunen, puh. 0400 360 664 ja sähköposti tarja.hiltunen@careeria.fi ja WILMA

Careerian opiskelijakunnan säännöt

SAKUstars

SAKUstars on kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Vuosittaisissa kolmipäiväisissä SAKUstars-kilpailuissa on sarjoja sekä ennakkoon lähetettäville että paikanpäällä tehtäville töille/suorituksille. Osallistujat voivat olla aloittelijoita, harrastajia tai taiteen alan opiskelijoita. Tarkemmat ohjeet osallistumiseen löytyvät SAKUstars-kulttuurikilpailujen kisasivuilta. Tervetuloa mukaan!

Teemana Sopivasti sykettä : www.sakustars.fi

Sastamala 9.-11.4.2019
ENNAKKOTYÖT viimeistään Tarjalle 6.2.2019
LIVESARJAT viimeinen ilmoittautumispäivä 8.3.2019

Sakustars yhteyshenkilö Careeriassa ; tarja.hiltunen@careeria.fi  ja WILMA