Opiskelija- ja harrastustoiminta - Careeria
Opiskelija- ja harrastustoiminta

Opiskelija- ja harrastustoiminta

Careeriassa tehdään muutakin kuin opiskellaan! Mikä sinua kiinnostaa? Haluatko päästä vaikuttamaan koulun asioihin opiskelijakunnassa? Urheilla, laulaa, näytellä tai kirjoittaa? Harrastustoiminnasta löytyy niin katusählyä, futsalia kuin kulttuuriakin.

Careerian opiskelijakunta Care

Opiskelijakunnan kevättervehdys: Careerian opiskelijakunta Care järjesti 20.5.2020 live-chatin, jonka tallenne löytyy YouTubesta täältä. 

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry. valitsi Porvoon Careerian CARE-opiskelijakunnan vuoden opiskelijakunnaksi. Onnea Careeria! OSKU ry:n perustelut valinnalle löytyvät täältä.

Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä.
Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 106 

Careeriassa opiskelijakunnan hallituksen toiminnan tarkoitus:
-       Opiskelijoiden etujen valvominen ja ajaminen
-       Koulutuksen laadun tarkkailu ja kehittäminen yhteistyössä oppilaitoksen johdon kanssa
-       Opiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitäminen jaa opiskeluhuollon kehittäminen yhteistyössä oppilaitoksen johdon ja opiskelijahyvinvointipalveluiden kanssa
-       yhteisöllisyyden rakentaminen yhdessä tutoreiden ja muiden opiskelijoiden kanssa tapahtumilla ja tempauksilla.

Careerian opiskelijakunnan hallituksen tehtävät:

Vuosittain valittava hallitus vastaa opiskelijakunnan toiminnasta. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet kokoontuvat säännöllisesti. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet tapaavat Careerian rehtoria ja koulutuspäälliköitä ja edustavat opiskelijoita erilaisissa Careerian työryhmissä.

Careerian opiskelijakunta Care, hallitus:

Puheenjohtaja: Aki Uotinen
Varapuheenjohtaja: Unna Tarhio             
Sihteeri & vara: Alex Kapanen & kiertävä
Pöytäkirjantarkastajat: Iris Hyttinen ja vilma Lammenaho
Monijäseninen toimielin (2): Iris Hyttinen ja Semion Chukhno
Johtoryhmä (2): Aki Uotinen ja Unna Tarhio
Opiskelijahuoltoryhmä YHR 1+2 vara: Valtteri Viitala, Pyry Koskinen, Rasmus Isomäki
Talousvastaavat (2): Iris Hyttinen ja Maria Kärkkäinen
Tiedotus: Roosa Rytkö ja Valtteri Viitala
Tapahtumaryhmä: Roosa Rytkö ja Valtteri Viitala

Kiinnostaako opiskelijakuntatoiminta?

Careerian opiskelija- ja kulttuuritoiminnan yhteyshenkilönä toimii Tarja Hiltunen, puh. 0400 360 664 ja sähköposti tarja.hiltunen@careeria.fi ja WILMA

Careerian opiskelijakunnan säännöt

Careerian opiskelijahaalarit

Opiskelijahaalari on haalari, jota käytetään pääasiassa opiskelijajuhlissa. Haalareita käyttävät yleensä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat, mutta nyt ne ovat rantautuneet myös ammattikoulujen puolelle.

Careeriassa idea lähti opiskelijoilta ja he kysyivät rehtorilta luvan hankintaan. Opiskelijakunta CARE suunnitteli itse mm. taskujen paikat ja muut yksityiskohdat. He uskovat haaraleiden nostavan ammatillisen koulutuksen profiilia.

- JESS ! MAHTAVAA ! HUIPPUFIILIS ! Näillä vappuun! Fiilistelivät Lisa ja Alex opiskelijakunnan hallituksesta vappuaattona.

SAKUstars

SAKUstars on kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Vuosittaisissa kolmipäiväisissä SAKUstars-kilpailuissa on sarjoja sekä ennakkoon lähetettäville että paikanpäällä tehtäville töille/suorituksille. Osallistujat voivat olla aloittelijoita, harrastajia tai taiteen alan opiskelijoita. Tarkemmat ohjeet osallistumiseen löytyvät SAKUstars-kulttuurikilpailujen kisasivuilta. Tervetuloa mukaan!

Teemana Sopivasti sykettä : www.sakustars.fi

Helsinki 21.-23.4.2020

Sakustars yhteyshenkilö Careeriassa; tarja.hiltunen@careeria.fi  ja WILMA