Opiskelija- ja harrastustoiminta - Careeria

Opiskelija- ja harrastustoiminta

Careeriassa tehdään muutakin kuin opiskellaan! Mikä sinua kiinnostaa? Haluatko päästä vaikuttamaan koulun asioihin opiskelijakunnassa? Urheilla, laulaa, näytellä tai kirjoittaa? Harrastustoiminnasta löytyy niin katusählyä, futsalia kuin kulttuuriakin.

Opiskelijakunta

Careerian opiskelijakunnan hallituksen tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä (laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 21.8.1998/630,36§).

Kiinnostaako opiskelijakuntatoiminta?

Careerian opiskelija- ja kulttuuritoiminnan yhteyshenkilönä toimii Tarja Hiltunen, puh. 0400 360 664 ja sähköposti tarja.hiltunen@careeria.fi ja WILMA

Careerian opiskelijakunnan säännöt

Careerian opiskelijahaalarit

Opiskelijahaalari on haalari, jota käytetään pääasiassa opiskelijajuhlissa. Haalareita käyttävät yleensä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat, mutta nyt ne ovat rantautuneet myös ammattikoulujen puolelle.

Careeriassa idea lähti opiskelijoilta ja he kysyivät rehtorilta luvan hankintaan. Opiskelijakunta CARE suunnitteli itse mm. taskujen paikat ja muut yksityiskohdat. He uskovat haaraleiden nostavan ammatillisen koulutuksen profiilia.

- JESS ! MAHTAVAA ! HUIPPUFIILIS ! Näillä vappuun! Fiilistelivät Lisa ja Alex opiskelijakunnan hallituksesta vappuaattona.

SAKUstars

SAKUstars on kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Vuosittaisissa kolmipäiväisissä SAKUstars-kilpailuissa on sarjoja sekä ennakkoon lähetettäville että paikanpäällä tehtäville töille/suorituksille. Osallistujat voivat olla aloittelijoita, harrastajia tai taiteen alan opiskelijoita. Tarkemmat ohjeet osallistumiseen löytyvät SAKUstars-kulttuurikilpailujen kisasivuilta. Tervetuloa mukaan!

Teemana Sopivasti sykettä : www.sakustars.fi

Helsinki 21.-23.4.2020

Sakustars yhteyshenkilö Careeriassa; tarja.hiltunen@careeria.fi  ja WILMA