ProAgria - Careeria

Maatilayrittäjyyden kehittäminen liiketoiminnan opinnoilla

Maatilayrittäjyyden kehittämiseen keskittyvä liiketoiminnan perustutkinto on suunniteltu yhdessä ProAgrian asiantuntijoiden kanssa. Koulutuksen järjestää ProAgria Valmennus yhdessä Careerian kanssa.

Koulutus on tarkoitettu yrityksen kehittämisestä kiinnostuneille nykyisille tai tuleville maatila- tai maaseutuyrittäjille sekä maatilayritysten työntekijöille. Kiinnostaako sinua oman tilan talouden hallinnan kehittäminen, halu tutustua digitaalisiin työvälineisiin ja innostus lisätä markkinointiosaamista? Ilmoittaudu nyt mukaan!

Koulutusaika on noin 1,5 vuotta. Koulutus koostuu teoriaopinnoista, jotka järjestetään webinaareina. Webinaarit pitävät asiantuntijaluennoitsijat, kuten ProAgrian Ari Enroth.
Opinnoissa yhdistyy teorian soveltaminen käytäntöön ja suurin osa opinnoista on työssäoppimista yrityksen ja oman osaamisen kehittämiseen liittyen. Koulutuksessa ei järjestetä tenttejä, vaan osaaminen tuodaan esille arvioitavissa näytöissä.

Koulutus on maksuton.

Millaista osaamista tutkinnolla saat?


Merkonomitutkinto koostuu erilaisista tutkinnon osista. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

 • Pakollisia tutkinnon osioita on kolme. Niistä saat perusosaamista asiakaspalveluun, työyhteisössä toimimiseen ja työvälineiden käyttöön sekä yrityksen talousasioihin.
 • Tämän jälkeen alkavat valinnaisten osioiden opinnot. Valinnaiset tutkinnon osat valitaan työtehtäviesi mukaan pohjautuen siihen, mitä voit käytännössä oppia omassa yrityksessäsi tai työpaikallasi. Tutkinnon osat voivat liittyä markkinointiin, myyntiin, palvelumuotoiluun, kirjanpitoon, yritystoiminnan suunnitteluun.
 • Tutkinnossa on myös yhteiset osat, jotka suoritetaan verkkokursseina tai työpaikalla näyttönä. Jos olet käynyt aiemmin lukion tai jonkin ammatillisen perustutkinnon, sinulla on suurin osa näiden osaamisista jo olemassa.

Miten opiskellaan?

Opinnot alkavat HOKS:ista, joka kulkee mukana koko opintojen ajan. Se on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, johon suunnitellaan opintosi yhdessä Careerian kouluttajan kanssa. Rakennatte opiskelusi tueksi oman oppimisen polun. HOKS:ssa huomioidaan aikaisemmat opinnot ja osaaminen sekä mahdolliset oppimisen haasteet. Tämän jälkeen valitaan tutkinnon osat ja suunnitellaan työtehtävät: mitä sinun tulee oppia opintojen aikana. Seuraavaksi suunnitellaan, mitä opintoja tarvitset Careeriasta ja kauanko tämä kaikki vie aikaa. Keskimääräinen opiskeluaika on noin 1,5 vuotta.

Koulutus käytännössä

 • Koulutuksen orientaatiopäivä järjestetään Vantaalla 23.9.2019. Päivän aikana käydään läpi opinnot, testataan ohjelmat ja saat opiskelijatunnukset.
 • Työssäoppiminen tapahtuu 80 % omassa yrityksessäsi tai työpaikallasi. Työssäoppimisen tavoite on saavuttaa tutkinnon osissa vaadittu ammattitaito. Osaaminen tuodaan esille näytöissä opintojen aikana aidoissa työtehtävissä omassa työssäsi tai työpaikallasi.
 • Teoriaopinnot: Maaseutualan yrittäjille suunnatut Webinaarit ovat kolmen tunnin mittaisia noin kaksi kertaa kuukaudessa, kello 9 -12.00. Webinaareihin osallistutaan Connect Pro:n välityksellä. Et tarvitse erillistä ohjelmaa tai laitteistoa, riittää että sinulla on toimiva nettiyhteys, kone ja kuulokkeet.
  Voit lisäksi osallistua Careerian verkko-opintoihin. Opintojen ajaksi saat käyttöösi tallennetut webinaarit, jotka sisältävät mm. laajan taloushallinnon osion.
 • Teoriaopintojen kesto on vuosi ja syksyllä 2020 keskityt työssäoppiseen ja teet loput näytöt.
 • Opintojen ohjaus tutkinnon suorittamisen etenemiseksi opintojen ajan pienryhmä- ja henkilökohtaisissa tapaamisissa verkon kautta.
 • Opiskelun tukena on Careerian kouluttaja, tarvittaessa oppimisvalmentaja sekä työntekijällä työpaikan esimies eli työpaikkakouluttaja ja yrittäjällä toinen yrittäjä eli mentor.
 • Opinnoista ei koidu sinulle kustannuksia vaan tutkinnon suorittaminen on sinulle maksutonta.
 • Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus esimerkiksi ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

 Mentorit / työpaikkaohjaajat

 • Opiskelija huolehtii itse mentorin tai työpaikkaohjaajan hankkimisesta
 • Mentorina voi olla ProAgrian asiantuntija. Voit myös jatkaa mentoroinnin lisäksi asiantuntijasi kanssa maatilasi kehittämistä esimerkiksi Neuvo 2020 -palvelulla.

Hae viimeistään 31.8.2019 mukaan opiskelemaan merkonomitutkintoa! Sinulla on nyt hieno mahdollisuus ohjattuun oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen työn ohella. Kun olet laittanut hakemuksen, vastuukouluttaja soittaa sinulle ja pääsette etenemään opintojen suunnittelussa konkretian tasolle! 

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ  


Opiskelujen orientaatio

23.9.2019 klo 10-16 Careeria, Vantaa

 • Careeriaan tutustuminen
 • Tutkinnon suorittaminen
 • Adoben ConnectPro-ohjelmaan tutustuminen
 • Moodle, Wilma ja Office365 tutustuminen
 • Ehuhouseonline verkkomateriaalit

 

Webinaarit ovat klo 9.00-12.00

 1.10 ja 15.10.2019 Maatila liikeyrityksenä

 • Katsaus maatilojen rakennekehitykseen ja toimintaympäristön muutoksiin
 • Yritystoiminnan tunnusmerkit
 • Kysyntä- ja kilpailuympäristön muutokset
 • Maatilan arvot
 • Strategiset valinnat
 • Yritysmuodot
 • Maa- ja metsätalouden ajankohtaisnäkymät ja lainsäädännön muutokset

 

29.10.2019 Tehoa toimistotyöhön

 • Office 365 käyttäminen
 • Tallennusmuodot, kansiorakenne, pilvipalvelut
 • Tietoturva eri kanavissa ja asiakastiedoissa Eduhouseonline

 

12.11, 26.11, 10.12 ja 17.12.2019
Maatilan talouden hallinta

 • Budjetointi ja sähköiset työvälineet
 • Budjetin seuranta ja analysointi
 • Kannattavuuden hallinta
 • Pääomarakenne ja maksuvalmius
 • Vaihto- ja käyttöomaisuuden hallinta
 • Kirjanpito, laskutus ja reskontra

 

14.1, 21.1, 28.1 ja 11.2.2020
Maa- ja metsätalouden verotus ja yhtiömuodon valinta

 • Maa- ja metsätalouden verotus ja verosuunnittelu
 • Yhtiömuodon vaikutus kirjanpitoon ja verotukseen
 • Yhtiöittämisen hyödyt ja haitat
 • Osakeyhtiön hallintoelimet ja toiminta
 • Osakeyhtiön perustaminen

 


10.3, 24.3 ja 7.4.2020
Palvelumuotoilu

 • Mitä palvelumuotoilu on ja miksi sitä tarvitaan
 • Palvelumuotoilu liiketoiminnan kehittämisessä
 • Käytännön esimerkit ja palvelumuotoilun keinot


21.4, 5.5 ja 19.5.2020
Tehoa toimistotyöhön

 • Googlen työkalujen käyttö: lomakkeet, kyselyt, esitykset, asiakaskyselyt
 • Sähköinen julkaisu
 • Kuvankäsittelyn perusteet

 

2.6 ja 16.6.2020

Sosiaalinen media myynnissä ja markkinoinnissa

 • Markkinoinnin välineet ja markkinointikonseptin luominen
 • Kohdennettu markkinointi ja tulosten mittaaminen
 • Sosiaalisen median yleisimmät kanavat:

        Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, blogi

 • Somemarkkinoinnin lainsädäntö Eduhouseonline

 

1.9, 15.9, 29.9, 13.9
Maatilan investointi- ja rahoitussuunnittelu

 • Investointilaskelmat
 • Investoinnin kannattavuuden tarkkailu
 • Yrityksen rahoitus: kustannukset, riskit ja niiden hallinta
 • Rahoituksen suunnittelulaskelmat ja maksuvalmiuden hallinta

 

27.9 Kertauswebinaari

 

Valmistujaiset 2020 vuoden lopussa

 

 

Lisätiedot

Careeria
Virpi Ahtikivi
Kouluttaja
040 705 0773
virpi.ahtikivi@careeria.fi
 

ProAgria
Eila Peitsi
Koulutuskoordinaattori
040 356 1734
eila.peitsi@proagria.fi

Oppisopimusasiat:
Jaana Tuomisto-Rissanen
Koulutuskoordinaattori
040 620 5721
jaana.tuomisto-rissanen@careeria.fi