Grundexamen i affärsverksamhet

Merkonom

Tilläggsansökan 2023 - Borgå

Sista ansökningsdagen:
5.8.2023
Borgå, Hästskogatan 2
Ingen studieavgift.

Ansök Mer information

Ta kontroll över affärsverksamhetens processer – bli merkonom

Genom studier i affärsverksamhet förvärvar du mångsidiga kunskaper. Du studerar enligt dina intressen kundorienterad affärsverksamhet, servicedesign, försäljning, marknadsföring, ekonomisk förvaltning, projekthantering, kommunikation och interaktion. Som merkonom är du som hemma i digitala miljöer och kan nätverka på ett professionellt sätt. Grundexamen i affärsverksamhet ger dig också grundläggande kunskaper om och färdigheter i företagande.

För vem?

Grundexamen i affärsverksamhet passar för dig som vill arbeta med olika uppgifter inom kundservice, försäljning, marknadsföring, ekonomi eller vid kontor.  För att kunna genomgå utbildningen krävs det att dina kunskaper i svenska ligger på språknivå B1.

Arbetsfältet för merkonomer är brett

En merkonom kan vara bl.a.

 • företagare
 • marknadsförare
 • försäljare
 • kundrådgivare
 • bokförare
 • banktjänsteman
 • kontorsarbetare.

Du kan välja också att studera vidare till exempel till tradenom eller ekonom.

Praktiskt genomförande

Vid Careeria kan du studera till merkonom på svenska i  Borgå. Du kan även komplettera ditt kunnande genom att avlägga examensdelar. Vårt omfattande studieutbud erbjuder dig en individuell studiestig med mångsidiga studiehelheter som genomförs som närundervisning, webbinarier eller kurser på webben.

Under studierna utökar du ditt kunnande även i arbetslivet. Du visar din yrkesskicklighet i yrkesprov i verkliga uppgifter i arbetslivet.

Du har möjlighet att välja hur du genomför utbildningen enligt din egen livssituation.

Dagundervisning

Om du genomför utbildningen som dagundervisning studerar du i genomsnitt 3–5 dagar i veckan vid läroanstalten. Utbildningens längd kan variera enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnandet, i genomsnitt är utbildningen cirka 1–3 år lång.

Utbildningens varaktighet

Den genomsnittliga studietiden är 1-3 år, beroende på den personliga utvecklingsplanen för kunnandet.​

Examen

Grundexamen i affärsverksamhet

När du har avlagt examen har du kunnande i kundorienterad affärsverksamhet, kommunikation och interaktion, ekonomiförvaltning samt språkkunskaper.

Omfattning

Hela examen omfattar 180 kompetenspoäng.

Utbildningens innehåll

Examen byggs upp av yrkesinriktade examensdelar (145 kompetenspoäng) och gemensamma examensdelar (35 kompetenspoäng).

I examen ingår tre obligatoriska examensdelar (55 kompetenspoäng)

 • Kundservice 20 kp
 • Resultatinriktad verksamhet 20 kp
 • Arbete i en arbetsgemenskap 15 kp

Valbara examensdelar 

 • Att sköta kundrelationer 30 kp
 • Finansiella tjänster 30 kp
 • Stödtjänster för personal 15 kp
 • Bokföring 30 kp
 • Informations- och vägledningstjänster i ett bibliotek 30 kp
 • Arbete inom bibliotekstjänster 30 kp
 • Fakturering och reskontra 15 kp
 • Logistiktjänster 15 kp
 • Marknadsföringskommunikation och innehållsproduktion 30 kp
 • Försäljning 30 kp
 • Löneräkning 30 kp
 • Servicedesign 15 kp
 • Projektarbete 15 kp
 • Evenemangsproduktion 15 kp
 • Bokslutsnoteringar 15 kp
 • Planering av företagsverksamhet 15 kp
 • Arbeta i ett företag 15 kp
 • Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter 5 kp
 • Arbete som kräver spetskompetens 15 kp

Lokala examensdelar vid Careeria:

 • Butikslogistik och utställning
 • Elektronisk handel

Examens uppbyggnad och examensdelarna beskrivs utförligare i tjänsten eGrunder.

Fortsatta studier

Efter att du avlagt examen har du behörighet för fortsatta studier både till yrkeshögskolor och universitet.

För dem som avlagt grundexamen i affärsverksamhet är till exempel tradenomstudier vid en yrkeshögskola ett naturligt följande steg för fortsatta studier. Vid universitet kan du till exempel avlägga ekonomie kandidat- eller magisterexamen. 

Som studerande vid Careeria kan du avlägga yrkeshögskolestudier som en del av examen och på så sätt förbättra dina färdigheter för fortsatta studier.  

Sök till utbildningen

Tilläggsansökan

Ansökningstiden för tilläggsansökan är 19.6-5.8.2023.

Ansöka om utbildning

Antagning enligt prövning

Med denna blankett kan du på ett informationssäkert sätt skicka tilläggsinformation och bilagor som berör ansökan enligt prövning.

Länk till blanketten

Be om ytterligare information

Vill du veta mera om utbildningen? Är det något du fortfarande funderar över?

Ta kontakt! Vi hjälper gärna.

Hakijapalvelut

040 358 5734

hakutoimisto@careeria.fi

Finansiering av studier

Du kan ansöka om studiestöd för studierna från Folkpensionsanstalten.

Om du är arbetslös kan du studera med arbetslöshetsförmåner.

Yrkesexamensstipendium

Efter att du har avlagt yrkesexamen kan du få ett stipendium på 414 euro från Sysselsättningsfonden, om du fram till den dag då du utexamineras har arbetat i minst fem år.

Företag erbjuder många utmaningar och möjligheter!

Varför Careeria?

 1. Vår utbildning är praktisk – du får kunskaper och färdigheter som behövs i det framtida arbetslivet.
 2. Vi upprättar en individuell studieplan för dig på basis av din erfarenhet och arbetsplats.
 3. Vi erbjuder dig egna lokala examensdelar.
 4. Hos oss arbetar sakkunniga merkonomutbildare som känner till arbetslivet.
 5. Vår utbildning har planerats i samarbete med företag.
 6. Hos oss kan du antingen avlägga hela merkonomexamen eller delexamen.

Läs mer

”Du har så mycket att välja bland när du blir klar med merkonomexamen”

Sara Uddström studerade till merkonom i Careeria. Hon valde Careeria i gemensamma ansökan därför att ”det finns så många vägar man kan gå efter merkonomutbildningen”. Vi intervjuade Sara om hennes studier och frågade hurdana planer hon har när hon blir

Läs mer