”Työelämässä oppimisen jaksolla Mustissa ja Mirrissä oli parasta hyvät työkaverit”

8.1.2022

Kaksi naista ja mies seisovat maskit päällä Mustin ja Mirrin myyntitiskin edessä.

Careerian liiketoiminnan perustutkinnon opiskelija Henri Engman suoritti työelämässä oppimisen neljän kuukauden mittaisen jakson maalis–kesäkuussa 2021 Mustin ja Mirrin Vantaan Koivukylän myymälässä. Opiskelija saa työelämässä oppimisen myötä edistettyä opintojaan sekä arvokasta työkokemusta. Yritykselle opiskelija voi olla mahdollinen tulevaisuuden tekijä, kun hyvät työntekijät saadaan valjastettua valmistuttuaan töihin yritykseen. Haastattelimme työelämässä oppimisesta ja opiskelijayhteistyöstä sekä Careerian opiskelijaa Henri Engmania, että Mustin ja Mirrin Vantaan Koivukylän toimipisteen myymäläpäällikköä Hanna Moisiota.

Kaksi naista ja mies seisovat kasvomaskit päällä Musti ja Mirri -liikkeen myyntipöydän edessä.

Huomisen tekijöitä yrityksen ja oppilaitoksen yhteistyöllä

Henri Engman on tyytyväinen työskentelyjaksoonsa Mustin ja Mirrin myymälässä.
– Tässä neljän kuukauden jaksossa parasta on ollut se, että minulla on hyvät työkaverit. Kaikki ovat ottaneet minut alusta saakka erittäin hyvin vastaan. Lisäksi työ Mustissa ja Mirrissä on monipuolista. Päivät eivät ole pelkästään hyllyttämistä, vaan täällä pääsee tosi toimiin, myymään asiakkaille tuotteita. Tämän olen kokenut erittäin positiivisena asiana. Se oli myös yksi tärkeimmistä asioista, miksi halusin tulla töihin juuri tänne, Henri Engman kiittelee työkokemustaan.

Työskentelyyn on liittynyt myös paljon opittavaa.
– On ollut haastavaa, kun myymälässä on miljoona erilaista tuotetta, eikä kaikkia voi tuntea. Välillä on tullut tunne, että pitäisi olla ravitsemusneuvoja osatakseen auttaa asiakasta oikein. Tässä asiassa on kuitenkin auttanut se, että työkaverilta on aina voinut kysyä, että osaa ohjata asiakasta eteenpäin hankinnoissa. Lisäksi minua on varmasti helpottanut se, että meillä on ollut koko elämäni ajan koiria. Periaatteessa olen sen kautta valmistautunut tähän työhön jo monen vuoden ajan, Henri Engman nauraa.

Opiskelijayhteistyön tärkein tavoite Mustissa ja Mirrissä on hyvä kokemus. Opiskelijoille on tärkeää, että löytyy työpaikka, jossa pääsee tekemään tutkintosuorituksia ja edistämään opintojaan. Yrityksen kannalta opiskelijat saattavat olla juuri niitä huipputyyppejä, jotka halutaan valmistumisen jälkeen valjastaa töihin yritykseen.
– Työpaikkaohjaajan näkökulmasta tärkein oppi, jonka haluamme opiskelijan saavan työskentelystä meillä on, että opiskelijalle jää tunne, että kaikki järjestyy, kun asenne on kunnossa. Tavoitteenamme on hyvä työelämäkokemus – ja tietenkin myös hyvä työnantajakokemus, Hanna Moisio summaa.
– Kaikki opiskelijat ovat yksilöitä ja niin myös ohjaus työelämässä oppimisjaksolla. Toiset ryhtyvät töihin jo pienellä ohjaamisella ja toisia pitää ohjata ja neuvoa enemmän. Joskus voi käydä myös niin, ettei ihan ymmärretä, minkälaista myymälässä työskenteleminen oikeasti on. Tämä työ on oikeastaan aika fyysistä. Joissain tapauksissa se voi tuottaa haasteita. Lisäksi tässä työssä ollaan hyvin paljon esillä ja asiakkaiden kanssa tekemisissä. Opiskelijan ohjausta helpottaa, kun mahdolliset haasteet ovat tiedossa ja opiskelijaa voidaan näissä asioissa ohjata oikealla tavalla, Hanna Moisio kuvaa työelämässä oppimista Mustissa ja Mirrissä.

Opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet tärkeitä oppimisen kannalta

Oppimisjakson tavoitteilla on merkittävä rooli niin opiskelijan itsensä kuin myös työpaikkaohjaajan kannalta.
– Opiskelijan on hyvä etukäteen miettiä tarkkaan mitä on tulossa suorittamaan työelämässä oppimisjaksolla. Jos kysymyksessä on esimerkiksi asiakaspalvelujakso, kannattaa kerrata tutkinnon tavoitteet tältä osin. On hyvä myös asettaa itselleen jaksolle tavoitteet, ettei työskentely ole vain tutkinnon osan suorittamista. Tärkeää on tietenkin oppia vaadittavat asiat, mutta myös päästä omiin henkilökohtaisiin oppimistavoitteisiin. Toisille merkittävää voi olla myös tietyn arvosanan saavuttaminen. Ja myyntijaksolla on sitten taas toisenlaiset tavoitteet kuin asiakaspalvelujaksolla. Silloin keskitytään nimenomaan myyntiin, ja tavoitteiden onkin hyvä olla korkealla, Hanna Moisio kuvaa oppimista ja sen suunnittelua.

Jokaisella opiskelijalla on oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelmansa, jonka mukaan opinnoissa edetään. Henri Engmanilla on ollut yhtenä tavoitteena suorittaa merkonomiopinnot nopeassa tahdissa. Hänellä oli ensimmäinen opiskeluvuosi Careeriassa takana, kun Mustissa ja Mirrissä suoritettu jakso päätty. Syksyn suunnitelmissa oli tarkoitus saada jo koko liiketoiminnan perustutkinto suoritettua ja päästä jatkamaan ammattikorkeakouluun.
– Opiskelijan ei tarvitse Mustiin ja Mirriin tullessaan jännittää. Kaikki menee hyvin, kun vaan rohkeasti yrittää. Oma asenne ratkaisee paljon. Ja kokemusta omista eläimistä ei edellytetä. Riittää, että pitää eläimistä, Hanna Moisio rohkaisee opiskelijoita.

Työelämässä oppimispaikkaa kannattaa etsiä hyvissä ajoin ja avoimin mielin

Henri Engmania helpotti työpaikan etsimisessä se, että Musti ja Mirri kiinnosti häntä jo alun perin. Hän neuvoo olemaan liikkeellä ajoissa ja panostamaan paikan hakemiseen.
– Työelämässä oppimisen paikkaa kannattaa rohkeasti etsiä mahdollisimman montaa kanavaa pitkin, niin lopulta tärppää. Mielestäni kannattaa myös panostaa niihin asioihin, jotka oikeasti kiinnostavat, niin oppiminenkin on helpompaa. Tämä toteutui minun kohdallani, Henri Engman neuvoo muita opiskelijoita.

Hanna Moisio antaa kiitosta yhteistyölle Careerian kanssa ja rohkaisee myös muita yrityksiä opiskelijayhteistyöhön.
– Careerian kanssa asiat sujuvat kivasti ja helposti. Koronan aikana arviointikeskustelutkin ovat toteutuneet hyvin etänä. Ohjaava opettaja on pitänyt hyvin huolta opiskelijasta. Kaikki on ollut Mustin ja Mirrin kannalta hyvin järjestetty, Hanna Moisio kiittelee.
– Kehotan myös muita yrityksiä ottamaan opiskelijoita rohkeasti töihin. Opiskelijayhteistyö vaatii tietenkin omat panostuksensa ohjauksen ja arvioinnin osalta, mutta samalla se myös antaa paljon. Perehdyttäessämme ja ohjatessamme opiskelijoita joudumme myös tarkastelemaan omaa toimintaamme. Tämä on hyvä asia myös yrityksen oman kehittymisen ja osaamisen ylläpitämisen kannalta, Hanna Moisio kiteyttää lopuksi.