Ohjaajana kehittyminen -webinaarisarja

Webinaarisarja tarjoaa työpaikkaohjaajalle uusia valmiuksia

Meillä on ilo tarjota teille työpaikkaohjaajille maksuton webinaarisarja, jonka tavoitteena on auttaa sinua kehittymään opiskelijoidemme ohjaamisessa. Toteutamme tämän webinaarisarjan yhteistyössä neljän ammatillisen koulutuksenjärjestäjän voimin: Careeria, Omnia, Ammattiopisto Live ja Hyria.

Kenelle? Olet jo toiminut ammatillisen koulutuksen opiskelijan työpaikkaohjaajana ja tunnet työelämässä oppimisen ja osaamisen arvioinnin perusasiat. Haluat laajentaa ja kehittää osaamistasi opiskelijan ohjaamisessa ja oman ohjaustyösi organisoimisessa.

17.9.2020 klo 8.30-10.00 Itsensä johtaminen: Lotta Allemand, Careeria

Työpaikkaohjaajana olet tärkeässä roolissa opiskelijan opintojen kannalta.  Työpaikkaohjaajien tulisi kiinnittää huomiota myös omaan hyvinvointiin, jaksamiseen, omiin vahvuuksiin ja kehittämisen kohteisiin sekä oman työn organisointiin. Näkökulmana webinaarissa on itsensä johtaminen ja siinä kehittyminen.

- työpaikkaohjaajan jaksaminen ja hyvinvointi
- omat vahvuudet ja kehittämisen kohteet
- oman työn organisointi

21.10.2020 klo: 14.00-15.30 Monimuotoinen ohjaus työpaikoilla: Ulla-Maija Arminen, Omnia

Jokainen työpaikka on tavalla tai toisella monimuotoinen. Eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden määrä oppilaitoksissa sekä työpaikoilla on lisääntynyt kovasti, etenkin pääkaupunkiseudulla.  Tämä edellyttää työpaikoilta ja työpaikkaohjaajilta tietoa, taitoa, avointa mieltä sekä enemmän aikaa. Perehdytys on avainasemassa maahanmuuttajaopiskelijan ohjauksessa. 

- katsaus maahanmuuton nykytilanteeseen
- vinkkejä työpaikkaohjaajalle monikulttuurisen opiskelijan ohjaukseen
- arjen haasteita ja onnistumisia

18.11.2020 klo 8.30-10: Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus työpaikalla: Marita Kokkonen ja Mikael Pekkala, Ammattiopisto Live

Mitä työpaikkaohjaajan tulisi toimia, kun työpaikalle oppimaan tulee erityistä tukea tarvitseva opiskelija? Millaisiin asioihin ohjauksessa tulisi kiinnittää huomiota? Muun muassa näihin kysymyksiin Ammattiopisto Liven ammatilliset erityisopettajat johdattelevat työpaikkaohjaajia webinaarisarjan kolmannessa osassa. Webinaarissa kuullaan myös työpaikkaohjaajien sekä opiskelijoiden kokemuksia työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta.

14.1.2021 klo 14-15.30 Tunneälykkyys ohjaustyössä ja haastavien tilanteiden kohtaaminen: Heli Hajda-Kähkönen, Hyria

Ohjaustyö vaatii onnistuakseen monia taitoja ja arki tuo eteen myös haastaviakin tilanteita. Kouluttaja Heli Hajda-Kähkönen avaa tunneälykkyyttä ohjaustyössä sekä antaa keinoja kohdata vaikeitakin tilanteita. 

Ilmoittautuminen:

Voit valita vaihtoehdoista ne, joihin haluat ilmoittautua. Ilmoittautuneiden sähköpostiin lähetetään osallistumislinkki ennen kyseistä webinaaria.

Linkki ilmoittautumiseen: https://www.lyyti.in/Ohjaajana_kehittyminen