Careeria käynnistää suunhoidon osaamisalan koulutuksen yhteistyössä Itä-Uudenmaan alueen hammashoitoloiden kanssa

21.11.2022

Hammaslääkäri ja hoitaja suorittamassa toimenpidettä hammaspotilaan kanssa.

Uusi, vuoden 2023 alussa Porvoossa käynnistyvä koulutus tarjoaa lähihoitajaopiskelijoille ja jo lähihoitajiksi valmistuneille mahdollisuuden suuntautua suun terveydenhuollon työtehtäviin. Koulutus on työvaltaista ja se toteutetaan yhteistyössä Itä-Uudenmaan alueen hammashoitoloiden kanssa. Opinnot koostuvat lähi- ja verkko-opinnoista sekä klinikkaopinnoista. Hakuaika koulutukseen on 27.11.2022 asti, ja vuoden kestävä koulutus käynnistyy 23.1.2023.

Careerian lähihoitajakoulutuksen uutena suuntautumismahdollisuutena suunhoidon osaamisala

Porvoossa alkavasta koulutuksesta valmistutaan suun terveydenhuollon työtehtäviin. Koulutus on hyvä vaihtoehto jo valmiille lähihoitajille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan suunhoitoon ja toimia hammashoitajina. Koulutukseen voivat hakeutua myös lähihoitajaopiskelijat, joilla on suoritettuina seuraavat opinnot: kasvun ja osallisuuden edistäminen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, yhteiset opinnot ja valinnainen tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Työympäristönä ovat julkiset ja yksityiset suun terveydenhuollon yksiköt.
– Suunhoidon osaamisalan opinnot antavat hyvän perustan työskennellä hammashoitajana. Työ on monipuolista tiimityötä eri-ikäisten asiakkaiden kanssa. Suunhoidon osaamisala sopii erittäin hyvin myös jo valmiille lähihoitajalle täydentämään omaa osaamista. Hammashoitajana on mahdollisuus hakeutua myös säännölliseen päivätyöhön. Lisäksi jatko-opintomahdollisuudet ovat koulutuksen jälkeen hyvät, jos haluaa jatkaa opiskelua vaikka ammattikorkeakoulussa, Careerian lähihoitajakoulutuksen tutkintovastaava Eeva-Liisa Kaariniemi summaa uuden suunhoidon osaamisalan koulutuksen etuja.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Uudenmaan alueen hammashoitoloiden kanssa

Suunhoidon osaamisalan koulutus toteutetaan Careerian ja Itä-Uudenmaan alueen hammashoitoloiden yhteistyönä työvaltaisesti. Osaamisalan opintokokonaisuus toteutetaan n. kerran viikossa Careeriassa pidettävistä lähiopetuspäivistä, verkko-opinnoista, tehtävistä ja tenteistä sekä osaamisen hankkimisesta käytännön työtehtävissä suun terveydenhuollon yksiköissä. Näsin hammashoitola on käytössä opiskelijoiden klinikkaopetukseen sovittuina lauantaipäivinä, jolloin opetusta siellä antavat Careerian suunhoidon opettajat. Työelämässä oppimisen paikkoja haetaan myös Itä-uudenmaan alueen ulkopuolelta.

Suunhoidon osaamisala tuottaa osaamisen toimia suun hoitotyössä ja edistää suun terveyttä. Suunhoitoon suuntautuneet lähihoitajat osallistuvat mm. suun sairauksien tutkimukseen ja hoitoon yhteistyössä hammaslääkärien ja suuhygienistien kanssa. Opintojen aikana opitaan erilaisia hoitokäytäntöjä, kuten suun tutkimus, paikkaus- ja juurihoito, hampaanpoisto ja iensairauksien hoito. Lisäksi kouluttaudutaan käyttämään alan instrumentteja, materiaaleja ja tietojärjestelmiä ja harjaannutaan arvioimaan eri-ikäisten asiakkaiden ja potilaiden suun terveydentilaa ja ohjaamaan heitä suun terveyden edistämisessä.
– Suun terveydenhuollossa on valtava pula työntekijöistä koko valtakunnassa, joten alueellinen koulutus tulee vastaamaan loistavasti tähän tarpeeseen. Koulutusta on suunniteltu yhteistyössä kaikkien alueen kuntien sekä kaupunkien kanssa ja meillä on kaikilla yhteinen halu edistää opiskelijoiden valmistumista uuteen osaamisalaan ja ammattiin. Opiskelijat pääsevät tekemään kliinistä harjoittelua Loviisan, Sipoon, Porvoon ja Askolan hammashoitoloissa kertoo osastonhoitaja Mari Heinonen Näsin hammashoitolasta.

Haku suunhoidon osaamisalan koulutukseen auki 27.11.2022 asti

Suunhoidon osaamisalan koulutus järjestetään Porvoossa 23.1.–15.12.2023. Hakuaika maksuttomaan koulutukseen on 27.11.2022 asti. Jatkossa suunhoidon osaamisalan koulutusryhmä on tarkoitus käynnistää kerran vuodessa.

Lisätietoa:

Careeria, Eeva-Liisa Kaariniemi, eeva-liisa.kaariniemi@careeria.fi, puh. 044 737 2439
Suun terveydenhuollon osastonhoitaja, Mari Heinonen, mari.heinonen@porvoo.fi, puh. 040 5488 793
Careerian nettisivut: https://careeria.fi/koulutus/sosiaali-ja-terveysalan-perustutkinto-lahihoitaja-suunhoidon-osaamisala/