Vårtrötthet och motionsutövning

12.4.2023

Trädet i solsken.

I skrivande stund berättar Meteorologiska institutets webbsida att dagslängden i Borgå är 13 h 34 minuter och ökar succesivt för att vid midsommartider vara 18 h 52 minuter. 13,5 timmar innebär att det är ”ljust” 57 % av dygnets timmar och vid midsommar är det nästan ljust dygnet om (79 % av dygnets timmar). Som mörkast är det vid jultider, då dagslängden är endast knappt 6 h (24 % av dygnets timmar). Vi går således mot ljusare tider och detta sätter spår i det mänskliga beteendet.

Dagsljuset ger krafter samt påverkar humöret. Men det behöver ej alltid ha en påverkan i en positiv riktning. För många är våren mycket jobbig och man talar ofta om vårtrötthet. Vårtröttheten tar uttryck i en form av depression och uppkommer ofta då kroppen reagerar på rådande ljus- och temperaturförhållanden. Man kanske känner sig tvungen att vara pigg och kry efter den mörka vintern, men detta kan leda till stress och press och i sin tur trigga igång depressionssymptom.

Hur kan man då motverka vårtröttheten? Litteraturen signalerar att man kan försöka motverka vårtröttheten genom att regelbundet vara ute även under de mörka årstiderna. På så sätt blir inte kontrasten på våren så stor och ljusdosens påverkan inte så betydande. För övrigt är rutiner något som även rekommenderas. Gå till sängs och stig upp ungefär samma tidpunkt varje dag. Se till att kosten är tillräckligt mångsidig och vitaminrik samt se till att du får tillräckligt med motion året om.

Motionens betydelse kan man aldrig sluta att påpeka. Många av oss lever idag i en mycket stillasittande livsstil och detta borde kompenseras med regelbunden vardagsmotion (promenera eller cykla till jobbet, ta trapporna i stället för hissen etc.), för att vi inte skall bli förslappade. Egentligen räcker inte vardagsmotionen till, utan det krävs lite mer än det. Inte för mycket, eftersom hårdträningen påverkar inte enbart positivt utan kan ha en nedbrytande effekt på kroppen. Här gäller samma grundregel som med så mycket annat: ”Måtta med allt, lagom är bäst”.

Men hur mycket är lagom? På UKK-institutets webbsidor kan man läsa om olika motionsrekommendationer i Finland, beroende på ålderskategori. Eftersom det i massmedierna på sistone skrivits om att barns och ungas fysiska aktivitet har inte återgått till nivån före corona, kan det vara bra att kolla vad motionsrekommendationen för barn och unga i åldern 7–17 år tar upp. Det rekommenderas att barnen och ungdomen utför en rask och ansträngande fysisk aktivitet åtminstone en timme per dag och att utövandet bör ha en pulshöjande karaktär. Den fysiska aktiviteten skall vara jämnt fördelat under veckan, för att den skall vara till så stor nytta som möjligt. För att förbättra uthålligheten samt för att förstärka musklerna och skelettet, krävs det ett motionsutövande som höjer pulsen och andningsfrekvensen. Detta bör ske 3 gånger i veckan.

Dagens livsstil har förskjutits ganska långt från den tid, då barnen var aktiva på fritiden och framför allt då spel och lek på gårdarna utgjorde en stor del av barnens fysiska aktivitet. I den grundläggande utbildningen ordnas det gymnastikutbildning 2–3 timmar / vecka, i gymnasieutbildningen bör man avlägga minst 2 kurser i gymnastik samt i yrkesutbildningen 1 kp. Åtminstone på andra stadiet är andelen obligatorisk gymnastik och fysisk fostran mycket liten. Detta ställer stora krav på den egna aktiviteten för att man skall uppnå UKK-institutets motionsrekommendationer. Då man aktivt motionerar, antingen på egen hand eller i föreningsverksamhet, kommer man tillsammans med skolgymnastiken och vardagsmotionen upp till (och till och med över) rekommendationerna. Men det som skolan kommer med räcker ej till. Det krävs självreglering och engagemang för sin egen hälsa och sitt välmående.

Idag skiner solen från en molnfri himmel och värmegraderna stiger i en jämn takt. En perfekt dag för att tanka energi och fylla på D-vitaminlagret med hjälp av solen. Att gå ut och motionera i skog och mark är så gott som gratis, det kräver endast engagemang och vilja. Vi finländare är lyckligt lottade i och med att vi omringad av natur, som i sin tur medför möjligheter till olika former av motionsutövande. Det viktigaste är att man motionerar tillräckligt ofta, att det är tillräckligt ansträngande och att det utförs regelbundet. Och helst ute. På detta sätt motverkar vi vårtröttheten samt uppnår vi de uppställda målen i motionsrekommendationerna. Detta gäller för oss alla. I alla åldrar.

Frank Backman
Rektor för den svenskspråkiga utbildningen vid Careeria