Studier på Careeria

Som bas för studierna är din situation och dina behov. I studierna kan du dra nytta av den kunskap du redan har, dvs. du studerar enligt din personliga utvecklingsplan enbart sådant som du ännu känner dig lite osäker med.

Dina mål når du med hjälp av din lärare. I Careeria finns läraren till för dig och av läraren får du råd, stöd och handledning i olika skeden av studierna.

För nya studerande

Välkommen att studera vid Careeria!

Vi har samlat ihop nyttig information som är bra att veta innan du börjar dina studier.

Infopaketet för nya studerande

Arbetsdagar för läsåret

Läsåret 1.8.2023–31.7.2024

  • Nya studerande 10.8.2023 kl. 9.00 (Askola kl. 8.15)
  • Avslutnigsfest 13.10.2023: Vanda kl. 10.00 och Borgå kl. 12.00
  • Höstuppehåll 16.–20.10.2023
  • Avslutningsfest 20.12.2023, Borgå kl. 12.00, Vanda kl. 14.00
  • Juluppehåll 23.12.2023–7.1.2024
  • Avslutningsfest 16.2.2024
  • Vinteruppehåll 19.–23.2.2024
  • Avslutningsfest 31.5.2024

Stöd i studier och studieplanering

Stöd för välmående och i vardagens utmaningar