Studier på Careeria

Som bas för studierna är din situation och dina behov. I studierna kan du dra nytta av den kunskap du redan har, dvs. du studerar enligt din personliga utvecklingsplan enbart sådant som du ännu känner dig lite osäker med. Dina mål når du med hjälp av din lärare. I Careeria finns läraren till för dig och av läraren får du råd, stöd och handledning i olika skeden av studierna.

Arbetsdagar för läsåret

Läsåret 1.8.2021–31.7.2022​:​​

  • Juluppehåll 22.12.2021–7.1.2022
  • Vinteruppehåll 21.–25.2.2022
  • Kristi Himmelfärdsdag och fredagen ledig 26.–27.5.2022
  • Avslutningsfest 3.6.2022

Stöd i studier och studierplanering

Stöd för välmående och i vardagens uppmaningar